Kötelező energia audit tapasztalatok

energetika-audit tapasztalatokAhogy közeledik a kötelező energia audit (EU 2012/27/EU irányelve szerint) elkészítésének végső határideje, a benyújtásra kötelezett cégek egyre komolyabban kezdenek foglalkozni a témával.

Következő cikkünkben igyekszünk bemutatni azokat a kérdéseket, melyekkel leggyakrabban találkozunk Ügyfeleink által.

 

1. Mennyi időt vesz igénybe az audit elkészítése?

Általában 3 hónapig tart a teljes audit elkészítése, de ez természetesen minden esetben függ a vállalat méretétől, tevékenységétől és folyamataik összetettségétől. Másik kiemelten fontos tényező az adatszolgáltatás gyorsasága, valamint rendelkezésre álló adatok, tervrajzok mennyisége. Az idő szempontjából még az sem elhanyagolható, hogy a megbízó milyen méréseket szeretne, hiszen egy évszakonként ismételt mérés jelentősen megnövelhető az időtartamot.

 

2.Mikorra kell pontosan elkészülnie az auditnak, hogy ne kapjunk büntetést? Ha nem készül el a cégem időben az energetikai audittal, de már folyamatban van annak az elkészítése, akkor csökkenhet a bírság összege?

Hivatalosan az auditokat 2015. december 6-ig kellett volna elkészíteni, de átmeneti időszakot jelölt ki a Hivatal: energetikai audit elkészítésének elmaradása miatt  2016. december 31-ig. bírságot nem szabnak ki.

A büntetésről egyelőre csak az energiahatékonysági törvény tesz említést, de annyit lehet tudni, hogy mérlegelési joga van a Hivatalnak a büntetés mértékével kapcsolatban. Így elképzelhető, hogy ha egy energetikai audit folyamatban van, az akár lehet enyhítő körülmény, de precedens értékű ítélet még nem született ezzel kapcsolatban.

3. Milyen mértékű bírságra lehet számítani az audit  benyújtásának elmulasztása miatt?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az ellenőrzést követően legfeljebb tízmillió forint bírsággal sújtja azt a nagyvállalatot, amely

a) a kötelező energetikai auditálást a Hivatal felhívását követő 90 napon belül sem teljesíti, vagy
b) a kötelező energetikai auditálás ellenőrzése során az együttműködési kötelezettségét - az audit Hivatal felé történő megküldési kötelezettséget is beleértve - nem teljesíti.

A Hivatal a bírság összegének megállapítása során figyelembe veszi a nagyvállalat ellenőrzést megelőző évi, összevont (konszolidált) beszámolója szerinti, ennek hiányában a nagyvállalat nyilvántartása szerinti nettó árbevételét vagy mérlegfőösszegét, továbbá a mulasztás időtartamát.

A bírság ismételten is kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege tizenötmillió forint lehet.

 

4. Az energetikai audit elkészítése, és az értékelés kézhezvételét követően van-e egyéb  kötelessége a nagyvállalatnak?

A jogszabály csak azt rögzíti, hogy a nagyvállalatnak 4 évente meg kell ismételnie az energia auditot. Azzal kapcsolatban semmilyen kötelezettséget nem ír elő, hogy az auditjelentésben feltárt energia megtakarítási lehetőségeket megvalósítsák. Természetesen ez a cég saját érdeke, hiszen az intézkedésekkel sokszor jelentősen csökkenteni lehet az energiafelhasználást és ezáltal a költségeket is.