Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Módosult a megújuló alapon termelt villamos energiára vonatkozó rendelet

megujulo energia jogszabályMódosított a megújuló alapon termelt villamos energiára vonatkozó kötelező átvételi (KÁT) jogosultság átruházásának és a megvalósítási határidő meghosszabbításának szabályait a kormány.

A Magyar Közlöny 59. számában megjelent Kormányrendelet alapján ezután lehetséges lesz a KÁT-jogosultság átruházásán alapuló, legfeljebb a telephely tekintetében módosított KÁT-jogosultság bejegyzésére - a jogosultság csak nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházási területet birtokló személyre ruházható át. A telephely fizikai módosítására 2018. december 31-ig van lehetőség a KÁTR 4. § (9) bekezdésének módosított szövege alapján. (A kormány kormányrendeletben nyilváníthat valamely beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján.)

Továbbra is a fenti határidőre és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítésre való tekintet nélkül kérhető a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat telephely tekintetében történő módosítása akkor, ha a telephely helyrajzi száma a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendeletben meghatározott telekalakítási eljárás következtében módosul, de a telephely fizikai elhelyezkedése nem változik.

A fentieken túlmenően módosul a kötelező átvételi jogosultsággal rendelkező, de a KÁTR 6. § (2) bekezdése szerint rendelkezésre álló határidőn belül nem megvalósítható beruházások megvalósítási határidejének meghosszabbítására irányuló szabályozás is. A KÁTR 6. § (2a) bekezdésének új szövegezése szerint a megvalósítási határidő a kötelező átvételi időtartam és mennyiség csökkentése nélkül, három évvel hosszabbítható meg, amennyiben a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása megtörtént, vagy teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolása;

a beruházás finanszírozásához szükséges források rendelkezésre állásának igazolása;

a hálózati csatlakozási szerződés meglétének igazolása;

az elektronikus építési napló megnyitásának igazolása.

(A fenti változtatások a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) kormányrendelet és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) kormányrendelet módosításáról szóló 92/2018. (IV. 27.) kormányrendelet tartalmazza, mely ide kattintva letölthető)

 

(forrás:portfolio.hu)