Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

 

A legfontosabb különbségek összefoglalója

AZ ISO50001 meghatározza az Energiairányítási rendszer követelményeit. A szervezetnek ki kell dolgoznia és bevezetnie egy energiapolitikát, célkitűzéseket és akcióterveket kell létrehozni a jelentős energiafelhasználókra vonatkozóan.

Ennek a célja, hogy csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását és a kapcsolódó környezeti ártalmakat, valamint az energia költségeket.

 

Melyik szabványt válasszam?

Az ISO50001-t lehet alkalmazni az ISO14001-gyel, hogy segítsen azonosítani további energiamegtakarítási lehetőségeket, vagy önálló rendszer szabványként azon vállalatok esetében, akik az energia költségekre összpontosítanak.

 

ISO14001   ISO50001 Megjegyzés 
 1. Alkalmazási terület  1. Alkalmazási terület  Az ISO50001 az energiateljesítményre fókuszál, beleértve az energiahatékonyságot, energiafelhasználást és energiafogyasztást
2. Rendelkező hivatkozások  2. Rendelkező hivatkozások  Az ISO50001-ben nincsenek rendelkező hivatkozások idézve
3. Szakkifejezések és meghatározásuk  3. Szakkifejezések és meghatározásuk  Az ISO50001-ben szereplő definíciók az energiára összpontosítanak. Megjelenik néhány új kifejezés, pl.:határok, helyesbítés, energia-alapállapot, energia fogyasztás, energiairányítási csoport, Energia-teljesítménymutató (ETM), energiaátvizsgálás, energiaszolgáltatások, energiafelhasználás
4.1 Általános követelmények 4.1 Általános követelmények ISO50001 az energiairányítási rendszerre fókuszál
  4.2 A vezetőség felelősségi köre  Ld. ISO 14001 4.4.1 résznél
4.2 Környezetipolitika 4.3 Energiapolitika AZ ISO50001 arra fokuszál, hogy szükség van egy energiára vonatkozó vállalati politikára, mely kellően dokumentált, rendszeresen felülvizsgált, és korszerűsített. Elsődleges célja az energiateljesítmény folyamatos javítása, a kevésbé környezeti teljesítmény és a szennyezés megelőzése.
Tükrözi a vállalat tevékenysége és az energiafogyasztás közötti kapcsolatot.
4.3 Tervezés 4.4 Energiatervezés
4.4.1 Általános előírás
Az ISO50001 hangsúlyozza, hogy az energiatervezési folyamatnak összhangban kell lennie az energiapolitikával, és magában kell foglalni az energiateljesítményre hatással lévő vállalati tevékenységek felülvizsgálatát.
4.3.1 Környezeti hatások 4.4.3 Energiaátvizsgálás
4.4.4 Energia-alapállapot
4.4.5 Energiateljesít-ménymutató (ETM)
Az ISO50001 részletesebben leírja, hogy az energiaátvizsgálásnak mit kell tartalmaznia, beleértve a múltbeli, jelenlegi és jövőre tervezett energia fogyasztást, létre kell hozni legalább egy energia-alapállapotot, és energiateljesítmény-mutatókat kell meghatározni. A felülvizsgálat célja, hogy a vállalat azonosítsa a jelentős energiafogyasztási területeket, vagy azokat a területeket, ahol a legnagyobb energia megtakarítás érhető el.
4.3.2 Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények 4.4.2 Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények Az ISO50001 csak az energiával kapcsolatban alkalmazandó jogi követelményekre és egyéb kötelezettségekre utal
4.3.3 Tények, célok és megvalósítási tervek 4.4.6 Tények, energiacélok, és energiairányítási megvalósítási tervek A céloknak, előirányzatoknak, és terveknek összhangban kell lenniük az energiapolitikával, figyelembe kell venni az energiafogyasztást, és kevésbé figyel a környezetihatásokra.
4.4 Bevezetés és működtetés 4.5 Bevezetés és működtetés Csak cím
 4.4.1 Erőforrások, szerepek, felelősség és hatáskör  4.2 A vezetőség felelősségi köre
4.2.1 Felső vezetőség
4.2.2 A vezetőség képviselője
Az ISO 50001 egyértelműen meghatározza a felső vezetőség és a vezetőség képviselőinek felelősségét.
Messze túlmutat az ISO14001-en azzal, hogy előírja egy energiairányítási csapat létrehozását, és folyamatos beszámolási kötelezettséget a vezetőség felé
4.4.2 Felkészültség, képzés és tudatosság 4.5.2 Felkészültség, képzés és tudatosság Nincs jelentős különbség
4.4.3 Kommunikáció 4.5.3. Kommunikáció Az ISO50001 megengedi a vállalatoknak, hogy maguk döntsenek arról, hogy tervezik-e kommunikálni kívülállók számára a vállalat energiapolitikájáról, energia irányítási rendszeréről. Ha úgy dönt igen, létre kell hozni és bevezetni ennek módszerét.
4.4.4 Dokumentáció 4.5.4 Dokumentáció
4.5.4.1 A dokumentálás követelményei
Az ISO50001 hangsúlyozza, hogy a dokumentáció mértéke változhat az egyes szervezeteknél annak mérete, tevékenysége, a folyamatok összetettsége miatt
4.4.5 A dokumentumok kezelése 4.5.4.2 A dokumentumok kezelése Nincs jelentős különbség
4.4.6 A működés szabályozása 4.5.5 A működés szabályozása
4.5.6 Tervezés
4.5.7 Energiaszolgáltatások, termékek, berendezések és az energia beszerzése
Az ISO50001 új követelményeket ír elő az energiatervezéssel és beszerzéssel kapcsolatban. Azt is előírja, ha olyan energiát felhasználó termékeket, berendezéseket vagy szolgáltatásokat szereznek be, mely jelentős hatással van a vállalat energiafogyasztására, az élettartam figyelembevételével értékelési kritériumokat kell bevezetni.
 4.5 Ellenőrzés  4.6 Ellenőrzés  Csak cím
4.5.1 Figyelemmel kísérés és mérés 4.6.1 Figyelemmel kísérés, mérés és ellenőrzés Az ISO50001 sokkal pontosabban fogalmazza meg a mérési követelményeket, mely magában foglalja a jelentős energiafelhasználások változásainak mérését, az ETM-eket, az energiairányítási cselekvési tervek eredményességét, az elvárt és tényleges energiafelhasználás kielemzését
4.5.2 Megfelelősség kiértékelése 4.6.2 A jogi és egyéb követelményeknek való megfelelősség kiértékelése Nincs jelentős különbség
4.5.3 Nemmegfelelősségek, helyesbítő tevékenység, megelőzés 4.6.4 Nemmegfelelősségek, helyesbítés, helyesbítő tevékenység, megelőzés Nincs jelentős különbség
4.5.4 A feljegyzések kezelése 4.6.5 A feljegyzések kezelése Nincs jelentős különbség
4.5.5 Belső audit 4.6.3 Belső audit Az ISO 50001 előírja a megtett lépések igazolását (a megállapított energetikai célkitűzések, jobb energiateljesítmény), és előírja az eredmények ismertetését a felsővezetőséggel
4.6 Vezetőségi átvizsgálás 4.7 Vezetőségi átvizsgálás
4.7.1 Általános előírás
4.7.2 A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai
4.7.3 A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatai
AZ ISO50001 az EIR-re összpontosít és sokkal részletesebb kimenő adatokat (eredményeket) ír elő az energiával kapcsolatban