ISO14001 és ISO50001 közötti különbségek

Köszönhetően annak, hogy az ISO14001 a 1990-es években történt bevezetése óta igen széles körben elterjedt, ezt a szabványt nem kell részletesen bemutatni a vállalatoknak.

Ennek az összefoglalónak a célja, hogy összehasonlítsa az ISO14001 szabványt a sokkal újabb, és az energiagazdálkodásra vonatkozóan konkrétabb célokat és elvárásokat megfogalmazó ISO50001-gyel, annak érdekében, hogy rávilágítsunk miben segítheti vállalatát a rendszer bevezetése.

Az ISO50001 képviseli az energia menedzsment területen kidolgozott bevált gyakorlatot (best practise), mely a már meglévő nemzeti és regionális normákra és kezdeményezésekre épül.

A szabvány kidolgozásában éveken át több mint 60 országból összegyűlő energia menedzsment szakértő csapat vett részt.
Az ISO50001 az ISO irányítási rendszerek közös elemeire épül, ezáltal biztosítva a magas szintű kompatibilitást olyan más ISO szabványokkal, mint a 9001 vagy az ISO14001.

Az ISO50001 segíti a vállalkozásokat olyan folyamatok megtervezésében és bevezetésében, melyekkel megérthetik jelenlegi energiafelhasználásukat, olyan célok és cselekvési tervek megfogalmazásában, melyek segítik az energia fogyasztás csökkentését, és a energia hatékonyság javítására irányuló programok sorrendbe rendezését.

A szabvány bármely szervezetben bevezethető, függetlenül a méretétől, tevékenységi szektortól, és földrajzi elhelyezkedéstől, de különösen javasoljuk, ha a vállalat energiaigényes szektorban tevékenykedik, vagy a szigorú üvegházhatású gázkibocsátási szabályoknak kell megfelelniük.

Noha az ISO50001 szorosan igazodik az ISO 14001 szabványhoz, az előbbi nagyobb hangsúlyt fektet az energiahatékonyság folyamatos fejlesztésére.

Az ezt követő táblázat célja, hogy lépésről lépésre összehasonlítsa a két szabványt, kiemelve a különbségeket.


 

A legfontosabb különbségek összefoglalója

AZ ISO50001 meghatározza az Energiairányítási rendszer követelményeit. A szervezetnek ki kell dolgoznia és bevezetnie egy energiapolitikát, célkitűzéseket és akcióterveket kell létrehozni a jelentős energiafelhasználókra vonatkozóan.

Ennek a célja, hogy csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását és a kapcsolódó környezeti ártalmakat, valamint az energia költségeket.

 

Melyik szabványt válasszam?

Az ISO50001-t lehet alkalmazni az ISO14001-gyel, hogy segítsen azonosítani további energiamegtakarítási lehetőségeket, vagy önálló rendszer szabványként azon vállalatok esetében, akik az energia költségekre összpontosítanak.

 

ISO14001   ISO50001 Megjegyzés 
 1. Alkalmazási terület  1. Alkalmazási terület  Az ISO50001 az energiateljesítményre fókuszál, beleértve az energiahatékonyságot, energiafelhasználást és energiafogyasztást
2. Rendelkező hivatkozások  2. Rendelkező hivatkozások  Az ISO50001-ben nincsenek rendelkező hivatkozások idézve
3. Szakkifejezések és meghatározásuk  3. Szakkifejezések és meghatározásuk  Az ISO50001-ben szereplő definíciók az energiára összpontosítanak. Megjelenik néhány új kifejezés, pl.:határok, helyesbítés, energia-alapállapot, energia fogyasztás, energiairányítási csoport, Energia-teljesítménymutató (ETM), energiaátvizsgálás, energiaszolgáltatások, energiafelhasználás
4.1 Általános követelmények 4.1 Általános követelmények ISO50001 az energiairányítási rendszerre fókuszál
  4.2 A vezetőség felelősségi köre  Ld. ISO 14001 4.4.1 résznél
4.2 Környezetipolitika 4.3 Energiapolitika AZ ISO50001 arra fokuszál, hogy szükség van egy energiára vonatkozó vállalati politikára, mely kellően dokumentált, rendszeresen felülvizsgált, és korszerűsített. Elsődleges célja az energiateljesítmény folyamatos javítása, a kevésbé környezeti teljesítmény és a szennyezés megelőzése.
Tükrözi a vállalat tevékenysége és az energiafogyasztás közötti kapcsolatot.
4.3 Tervezés 4.4 Energiatervezés
4.4.1 Általános előírás
Az ISO50001 hangsúlyozza, hogy az energiatervezési folyamatnak összhangban kell lennie az energiapolitikával, és magában kell foglalni az energiateljesítményre hatással lévő vállalati tevékenységek felülvizsgálatát.
4.3.1 Környezeti hatások 4.4.3 Energiaátvizsgálás
4.4.4 Energia-alapállapot
4.4.5 Energiateljesít-ménymutató (ETM)
Az ISO50001 részletesebben leírja, hogy az energiaátvizsgálásnak mit kell tartalmaznia, beleértve a múltbeli, jelenlegi és jövőre tervezett energia fogyasztást, létre kell hozni legalább egy energia-alapállapotot, és energiateljesítmény-mutatókat kell meghatározni. A felülvizsgálat célja, hogy a vállalat azonosítsa a jelentős energiafogyasztási területeket, vagy azokat a területeket, ahol a legnagyobb energia megtakarítás érhető el.
4.3.2 Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények 4.4.2 Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények Az ISO50001 csak az energiával kapcsolatban alkalmazandó jogi követelményekre és egyéb kötelezettségekre utal
4.3.3 Tények, célok és megvalósítási tervek 4.4.6 Tények, energiacélok, és energiairányítási megvalósítási tervek A céloknak, előirányzatoknak, és terveknek összhangban kell lenniük az energiapolitikával, figyelembe kell venni az energiafogyasztást, és kevésbé figyel a környezetihatásokra.
4.4 Bevezetés és működtetés 4.5 Bevezetés és működtetés Csak cím
 4.4.1 Erőforrások, szerepek, felelősség és hatáskör  4.2 A vezetőség felelősségi köre
4.2.1 Felső vezetőség
4.2.2 A vezetőség képviselője
Az ISO 50001 egyértelműen meghatározza a felső vezetőség és a vezetőség képviselőinek felelősségét.
Messze túlmutat az ISO14001-en azzal, hogy előírja egy energiairányítási csapat létrehozását, és folyamatos beszámolási kötelezettséget a vezetőség felé
4.4.2 Felkészültség, képzés és tudatosság 4.5.2 Felkészültség, képzés és tudatosság Nincs jelentős különbség
4.4.3 Kommunikáció 4.5.3. Kommunikáció Az ISO50001 megengedi a vállalatoknak, hogy maguk döntsenek arról, hogy tervezik-e kommunikálni kívülállók számára a vállalat energiapolitikájáról, energia irányítási rendszeréről. Ha úgy dönt igen, létre kell hozni és bevezetni ennek módszerét.
4.4.4 Dokumentáció 4.5.4 Dokumentáció
4.5.4.1 A dokumentálás követelményei
Az ISO50001 hangsúlyozza, hogy a dokumentáció mértéke változhat az egyes szervezeteknél annak mérete, tevékenysége, a folyamatok összetettsége miatt
4.4.5 A dokumentumok kezelése 4.5.4.2 A dokumentumok kezelése Nincs jelentős különbség
4.4.6 A működés szabályozása 4.5.5 A működés szabályozása
4.5.6 Tervezés
4.5.7 Energiaszolgáltatások, termékek, berendezések és az energia beszerzése
Az ISO50001 új követelményeket ír elő az energiatervezéssel és beszerzéssel kapcsolatban. Azt is előírja, ha olyan energiát felhasználó termékeket, berendezéseket vagy szolgáltatásokat szereznek be, mely jelentős hatással van a vállalat energiafogyasztására, az élettartam figyelembevételével értékelési kritériumokat kell bevezetni.
 4.5 Ellenőrzés  4.6 Ellenőrzés  Csak cím
4.5.1 Figyelemmel kísérés és mérés 4.6.1 Figyelemmel kísérés, mérés és ellenőrzés Az ISO50001 sokkal pontosabban fogalmazza meg a mérési követelményeket, mely magában foglalja a jelentős energiafelhasználások változásainak mérését, az ETM-eket, az energiairányítási cselekvési tervek eredményességét, az elvárt és tényleges energiafelhasználás kielemzését
4.5.2 Megfelelősség kiértékelése 4.6.2 A jogi és egyéb követelményeknek való megfelelősség kiértékelése Nincs jelentős különbség
4.5.3 Nemmegfelelősségek, helyesbítő tevékenység, megelőzés 4.6.4 Nemmegfelelősségek, helyesbítés, helyesbítő tevékenység, megelőzés Nincs jelentős különbség
4.5.4 A feljegyzések kezelése 4.6.5 A feljegyzések kezelése Nincs jelentős különbség
4.5.5 Belső audit 4.6.3 Belső audit Az ISO 50001 előírja a megtett lépések igazolását (a megállapított energetikai célkitűzések, jobb energiateljesítmény), és előírja az eredmények ismertetését a felsővezetőséggel
4.6 Vezetőségi átvizsgálás 4.7 Vezetőségi átvizsgálás
4.7.1 Általános előírás
4.7.2 A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai
4.7.3 A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatai
AZ ISO50001 az EIR-re összpontosít és sokkal részletesebb kimenő adatokat (eredményeket) ír elő az energiával kapcsolatban

 


 

 

Az ISO50001 segít a vállalatoknak...  Az ISO14001 segít a vállalatoknak... 
 ... felismerni a lehetőségeket, hogyan lehet az energiafelhasználást és a vonatkozó költségeket csökkenteni  ... megállapítani a környezeti hatások jelentőségét
 ... meghatározni a jelenlegi energiafelhasználást és előre jelezni a jövőbelit  ... meghatározni a tevékenységekre vonatkozó jogszabályi követelményeket
 ... hatékonyan monitorozni a tényleges energiafelhasználást és jelezni az eltérést  ... bevezetni hatékony ellenőrzéseket a jogszabályok megsértésének elkerülése érdekében
... meghatározni az energiateljesítmény javítási lehetőségeket a felszerelések, rendszerek, folyamatok esetében ... javítani a természetes alapanyagok hatékony felhasználást
... biztosítani, hogy a személyzet tisztában legyen az energiafelhasználásban elfoglalt szerepével és felelősségével ... javítani a hulladékgazdálkodáson
... biztosítani a jogszabályoknak való megfelelést ... csökkenteni az üzemeltetési költségeket
... beágyazni az energiagazdálkodást a vállalati kultúrába ... javítani a környezeti teljesítményt
... biztosítani, hogy az energiateljesítményt figyelembe vegyék a beszerzések során ... védeni és növelni a vállalat jó hírét
... csökkenteni a szervezetnél az üvegházhatású gázok kibocsátását  
... védeni és növelni a vállalat jó hírét