Azonosító kód Pályázat címe

Keret összesen

(Mrd Ft)

Célcsoport keret

(Mrd Ft)

Kedvezményezett célcsoport és beruházási cél

Támogatás mértéke Eljárásrend
KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

7,0

2,0

Költségvetési szervek, napelem, napkollektor, biomassza

1MFt-50MFt

könnyített

egyfordulós

KEOP-2012-4.10.0/B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 9,0 2,0

Költségvetési szervek; napkollektor, biomassza, kazán, hőszivattyú, geotermia

1MFt-1MrdFt kivéve napenergia, biomassza 50MFt-1MrdFt egyfordulós
KEOP-2012-4.10.0/C Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés 14,0 2,0

Költségvetési szervek; napelem, biomassza, biogáz, vízerőmű, szélenergia, geotermális

1MFt-1MrdFt kivéve napenergia 50MFt-1MrdFt egyfordulós

 

Cél

A fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése.

 

Támogatható tevékenységek

Napenergia alapú villamosenergia termelés, biomassza- felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre, vízenergia-hasznosítás, biogáztermelés és felhasználás, geotermikus energia hasznosítása, szélenergia-hasznosítás.

 

KEOP-2012-4.10.0/D Biomassza kazánprogram

Cél

Ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a biomassza kazán technológiáknak az épületek energia-felhasználásához kapcsolódó kiépítését.

 

Támogatható tevékenységek

• Biomassza kazán beépítése, (aprítógép, kiépítés)