Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

KEHOP 5.2.11. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

A pályázat célja:

- A felhívás célja, hogy hazánk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot.

Továbbá a pályázat kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, épülethez kapcsolódó környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus rendszerek elterjedését, így támogatni a központi költségvetési szervek meglévő fosszilis alapú villamosenergia felhasználásának megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges kiváltását

 

Várható keretösszeg:

- 19,46 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:35-100 db.

 

Támogatás formája:

- vissza nem térítendő támogatás

 

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be

Központi költségvetési szervek:
a) 311 - Központi költségvetési irányító szerv
b) 312 - Központi költségvetési szerv

 

Pályázható támogatás maximális mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

Támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:


- I. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti [háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE) méretű], hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

- II. 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet támogatási igényt benyújtani, de összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható!

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 10. hó 17. naptól 2018. év 10. hó 16. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016. év 10. hó 23. nap
2016. év 11. hó 06. nap
2016. év 12. hó 06. nap
2017. év 04. hó 06. nap
2018. év 10. hó 16. nap

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

 

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.