Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

KEHOP-5.3.1-17 - Távhő-szektor energetikai korszerűsítése

A pályázat célja:

- A környezetbarát távhő szolgáltatások kialakítása, a távhőrendszerek modernizálása az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégia végrehajtásának fontos eszköze, ezzel segítve a Nemzeti Reform Programban előirányzott 18 %-os primer energia megtakarítási cél elérését.

A felhívás célja, hogy hozzájáruljon a már meglévő távfűtési/távhűtési hálózatok energiaellátás hatékonyságának növeléséhez.

A távhőrendszerek műszaki színvonalának emelésével, energiatakarékosságának növelésével és az energiahatékonyság javításával, a felhívás olyan primer oldali távhő-rendszer fejlesztéseket támogat, amelyek révén a távhő szektor, így a primerenergia-felhasználás és üvegházhatású gázok kibocsátása csökken.

 

Várható keretösszeg:

- 31,470 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-300 db

 

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő állami támogatás

 

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be

a) Vállalkozás
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
57 Nonprofit gazdasági társaság
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaságPályázható támogatás maximális mértéke:

-minimum 20.000.000 Ft, maximum 4.000.000.000 Ft

A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a, figyelemmel az alábbiakra is:

Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.

 

Támogatható tevékenységek:

Szakmai célt szolgáló tevékenységek
1. Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése
2. Távhőtermelő berendezések (kazánok, egyéb hőellátó technológiai /segédüzemi/ berendezések) energiahatékony korszerűsítése, hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre), változó tömegáramú rendszer kialakítása
3. Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése)
4. Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása
5. Új kooperációs (hőkörzetek összekapcsolása) gerincvezeték kiépítése
6. Egymástól elkülönült távhő elosztói rendszerek hatékonyságnövelő összekapcsolása

Pályázat benyújtási határideje:

Támogatási kérelmek benyújtása ismeretlen. Első értékelési szakasz: ismeretlen

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A tervezet pályázatról bővebben itt tájékozodhat.