Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel - GINOP-8.4.1/A-17

A pályázat célja:

- A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

 

Várható keretösszeg:

- 105,2 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

 

Kölcsön típusa:

- Éven túli lejáratú Kölcsön.

 

Támogatást igénylők köre:

Kölcsönfelvevő lehet
1. természetes személy,
2. társasház,
3. lakásszövetkezet

 

A Projektek megvalósítási helye:

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

 

Támogatható tevékenységek természetes személyes esetén:

 

I. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek


1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:

4.1 hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység)

4.2 hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

4.3 szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az 4.1. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

4.4 automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

 

5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):

6.1 fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
6.2. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

 

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintet épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);
4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység)

 

II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése

- Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése, stb)

 

Támogatható tevékenységek társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén

- Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek (hőszigetelés, nyílászárócsere, az épület közös használatú gépészeti rendszereinek (elektromos berendezések és a szellőztető rendszer berendezései) korszerűsítése vagy cseréje, meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre, stb)

- Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek :

Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint:

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE6 -méretű, áramtermelés céljából);

3. talajkollektoros, talajszondás, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/vagy használatimelegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;

4. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;

Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használatimelegvízrendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából);

Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából).

 

Kölcsön összege

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

 

Saját forrás

A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A Saját Forrásba a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő
adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja a Saját Forrás terhére is elszámolható.

 

A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani.

A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani.

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.

Energetikai szakreferens