Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

A pályázat célja:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdet 2018. évben a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére 5 (öt) milliárd Ft értékben (a továbbiakban: támogatás) a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik

 

Támogatás formája:

A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből (saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból (a továbbiakban: támogatás) áll. A támogatás a Támogatói okirat felek által történt aláírást követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra.

A támogatással érintett, megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás a teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható.

A támogatási igény értékelése során a fejlesztéshez nem kapcsolódó, vagy túlárazott költségek levonásra kerülhetnek.

 

Támogatást igénylők köre:

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott hatályos víziközmű-szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság ellátásért felelőssel közösen alkotott konzorciuma (a továbbiakban: Pályázó/Kedvezményezett) azzal, hogy a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek tulajdonjogi helyzete változatlan marad.

 

Támogatható tevékenységek:

Az egyedi támogatás keretében az alábbi eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

- Nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

- Szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.

- Szennyvíziszap-víztelenítő berendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.

- A technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

- A hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

- Amennyiben a támogatható szivattyú cserék, fúvó cserék, vagy víztelenítő berendezés cserék meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás szabályozók beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni.

- Biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

- Technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

Támogatható továbbá energia-megtakarítást eredményező, napelemes rendszer telepítését megvalósító tevékenységek az alábbiak szerint:

- Napelemek alkalmazása autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan.

 

Pályázat benyújtási határideje és módja:

A támogatási igény kizárólag magyar nyelven nyújtható be 2019. február 01-től 2019. február 28-ig tartó időszakban elektronikusan az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre és postai úton az Innovációs és Technológiai Minisztérium 1441 Budapest, Pf.: 88. címére. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Támogatási igény Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére - Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya részére".

 

A pályázati felhívás itt érhető el.