Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

GINOP-4.1.4-19 - Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

A pályázat célja:

- A pályázat célja, hogy hazánk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot.

A pályázat további célja, hogy hozzájáruljon hozzájáruljon az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javításához, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését

 

Várható keretösszeg:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 204-6807 db.

 

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;


b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;


c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 129 Egyéb szövetkezet
d) 116 Közkereseti társaság
e) 117 Betéti társaság
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g) 228 Egyéni cég
h) 231 Egyéni vállalkozók
i) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
j) 573 Nonprofit részvénytársaság
k) 575 Nonprofit közkereseti társaság
l) 576 Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

 

Pályázható támogatás mértéke, összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet

 

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

I. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

II. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 

Pályázat benyújtási határideje:

A pályázat időtartama 2019 november 11-től 2020. szeptember 15. 10 óráig tart.

Ennek értelmében a pályázat harmadik szakaszában a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 4. 10 órától 2020.június 30. 10 óráig lehetséges.

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.

Energetikai szakreferens