Menerko - Optimális energiamenedzsment

A nagyvállalatokat érintő kötelező energetikai auditok jogszabályi háttere

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

Energia audit jogszabályok

Home Energy Audits2A 2012/27 EU energiahatékonysági irányelvvel összhangban megszülettek a hazai jogszabályok, melyek elsődleges célja az irányelvben foglaltak érvényesítése.

Cikkünk célja, hogy összefoglalja a legszükségesebb tudnivalókat mind a kötelezővé vált energia auditról, mind az energiahatékonyság fokozását elősegítendő intézkedésekről.

Ahogy korábban is említettük, az energia audit

  • 250 főnél nagyobb, vagy
  • 50 millió EUR-nál nagyobb éves árbevételt elérő vállalatokat érinti.

 

Az energia audittal szemben támasztott minimum követelmények:

- az energiafogyasztással kapcsolatos mért és visszakövethető, naprakész adatokra kell épülnie;

- ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is,

- életciklus-költség elemzést is tartalmaznia kell;

- továbbá az alábbi pontokra mindenképp szükséges kitérnie:
a) az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására;
b) a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására;
c) az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására;
d) a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.

- az energiahatékonyság javítására irányuló javaslatokat kell tartalmaznia, számszerűsített megtakarításokkal kiegészítve;

- Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia az intézkedéseket:
a) beruházást nem igénylő (egyszerű),
b) támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
c) jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).

Az audit elkészültéről adatszolgáltatási kötelezettség terheli az auditort/ a vállalatot. Ennek elmulasztása 100.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.

 

Az energia audit ellenőrzése

energiaaudit5Az elkészült auditot át kell adni a Hivatalnak (illetve az külön bekérheti az ellenőrizni kívánt vállalatoktól).

Az energetikai audit ellenőrzése során
a) az energetikai audit megállapításai, számítási részeredményei és a végeredmény igazolása, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága, valamint
b) a felhasznált adatok és a teljes számítás megfelelősége kerül ellenőrzésre

Az auditok elkészülését komolyan ellenőrizni fogják, és a nem megfelelő időben és nem megfelelő módon elkészült auditokat bemutató vállalatokra komoly bírság is kivethető: a rendelet 10.000.000 Ft-ban határozta meg a felső limitet.

Az elkészült auditok nem csak a cég tulajdonát képezik, minden auditot fel kell tölteni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett internetes felületre, úgy hogy abban szerepeljen a javasolt beavatkozás módja, valamint a potenciális megtakarítás nagysága is. Majd a továbbiakban szintén fel kell tölteni az auditban megfogalmazott javaslatok alapján megvalósult beavatkozások által bekövetkezett megtakarításokat.

A jogszabály arról is gondoskodik, hogy a vállalatok valóban a megfelelő szakemberekhez forduljanak: az auditoroknak számos törvényi kötelezettségnek kell eleget tenniük, melyeknek cégünk szakemberei természetesen megfelelnek.

 

Az energia audittal kapcsolatos jogszabályokat ide kattintva le lehet tölteni.