Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Változott az energetikai szakreferens igénybevételét előíró jogszabály

energetikai szakreferensA Magyar Közlöny 2018. évi 200. számában (kiadva december 15-én) megjelent az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény legújabb módosítása...

...amely jelentős változásokat hozott az energetikai szakreferens szolgáltatással kapcsolatban.

Eddig is pontos szabályok írták elő, hogy a szolgáltatást nyújtó természetes személyeknek vagy gazdálkodó szervezeteknek milyen feltételeknek kell megfelelniük. Azonban ezen feltételeknek való megfelelőség ellenőrzése az Ügyfelek feladata volt. Eddig nem állt rendelkezésre semmilyen adatbázis, ami a jogszabályi előírásoknak megfelelő személyeket és cégeket tartalmazta volna.


Ezt a helyzetet kívánta a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) rendbe tenni, és döntés született az energetikai szakreferensek kötelező regisztrációjáról. Ennek értelmében akár magányszemélyről beszélünk, akár gazdálkodó szervezetről, szakreferensi tevékenység ezentúl csak a Hivatal által kiadott engedély alapján lesz ellátható.


Ez a döntés garantálja, hogy az alkalmazott szakreferens rendelkezzen az előírt végzettséggel, szakmai tapasztalattal, tudással.


A jogszabály határidőt is tűzött ki a feladathoz: energetikai szakreferens tevékenység névjegyzékbe vétel nélkül legkésőbb 2019. június 30-ig végezhető. Ezzel a dátummal biztosítják, hogy a 2018. évi energiafogyasztási és energiamegtakarítási adatokról készülő éves beszámolót minden vállalat még a jelenlegi energetikai szakreferenssel tudja teljesíteni.


Ügyfeleinket nem érinti ez a változás, hiszen azok a vállalatok, akik energetikai auditáló szervezetként regisztráltak és auditori jogosultsággal rendelkeznek, automatikusan bekerülnek az energetikai szakreferensi nyilvántartásba, tekintettel arra, hogy az auditori előírások szigorúbb feltételeket írnak elő, és akik azoknak megfelelnek, azok a szakreferensi kötelezettségeknek is maradéktalanul eleget tesznek. Így cégünk továbbra is teljes körű szolgáltatással áll Ügyfelei rendelkezésére.


Azon vállalatok számára, akik nem energetikai auditori jogosultsággal rendelkező energetikai szakreferenssel állnak szerződésben, javasoljuk, hogy kövessék figyelemmel a MEKH honlapját, ahol hamarosan elérhető lesz a szakreferensi engedéllyel rendelkező természetes személyek és gazdálkodó szervezetek listája is.

Másik jelentős változás, hogy a szakreferens bejelentését a Hivatal felé nem a kötelezett gazdálkodó szervezetnek, hanem a szakreferensnek kell végezni. Cégünknél ezt eddig is mi tettük meg, noha nem volt erre jogszabályi kötelezettség. Valószínűsíthető, hogy a módosítás oka, hogy a változások bejelentése gördülékenyebb legyen. Hiszen szakreferens váltásakor senki nem garantálta, hogy az ügyfél kijelentette-e a korábbi szakreferensét. Pedig ennek  elmulasztása vagy késedelmes – 30 napon túli – megtétele 100 ezer forint bírsággal sújtható.

Eddig a jogszabály a szakreferens tevékenység igénybevételére kötelezett, de annak eleget nem tevő gazdálkodó szervezetek bírságolását a megyei vagy fővárosi kormányhivatal hatáskörébe helyezte. A szakreferens igénybevételét elmulasztó vállalatok bírságolását a jogszabály módosítása a MEKH részére adta át, akit ráadásul felhatalmaz, hogy a villamosenergia-, földgáz- és távhőszolgáltatóktól közvetlenül adatokat kérjen be az egyes felhasználók energiafogyasztásáról. Így a MEKH teljes körű rálátást kap, hogy kik a kötelezett vállalatok. A módosítások felvetik a gondolatot, hogy megindulhat a bejelentést eddig elmulasztó vállalatok felkutatása és bírságolása. Hiszen az energetikai szakreferens alkalmazását előíró jogszabály életbe lépése óta közel 2 év telt el, és eddig az ellenőrzések minimális nyomával találkoztunk.

A szakreferens alkalmazásának egyéb követelményei változatlan formában érvényben maradtak.