Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít az átfogó energiastratégia kialakítására, melynek célja az energiahatékonyság növelése és az energiafelhasználás csökkentése. Ennek érdekében adták ki az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvet, mely kötelező energia auditot ír elő a vállalatok számára. Az EU dírektíva hazai jogba történő átültetése is megtörtént,  2015. májusában megjelent az energiahatékonyságról szóló törvény. (Ide kattintva letölthető)

Mely hazai vállalatokat érint a kötelezettség?
• 250 főnél nagyobb, vagy
• 50 millió EUR-nál nagyobb éves árbevételt elérő vállalatokat.

A kötelezettség alól felmentést kapnak azon vállalatok, akik rendelkeznek ISO 50001 szabvány szerinti Energiairányítási rendszerrel. (A rendszerről és a bevezetés során nyújtott szolgáltatásainkról ide kattintva tud bővebben tájékozódni.)

 

Mit ír elő pontosan a direktíva és a jogszabály?
Az irányelv 8. cikk (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a kkv-nek nem minősülő vállalkozásoknak 2015. december 5-ig, majd azt követően a megelőző energia audit napjától számított négyévenként energia auditot kell lefolytatniuk.


A direktíva pontosan megfogalmazza, hogy mit ért energia audit alatt: "olyan meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, illetve magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energia-megtakarítási lehetőségeket, és beszámol az eredményekről"


A leírásban az is szerepel, hogy az auditnak milyen minimumkövetelményeknek kell megfelelnie:

- az energia auditnak az energiafogyasztással és a (villamos energiára vonatkozó) terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie;

-az energia auditok során el kell végezni az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatát, beleértve a szállítást is;

- ha lehetséges, az energia auditoknak életciklus-költségek elemzésére (LCCA) kell épülniük, nem pedig az egyszerű megtérülési időszakokra (SPP), annak érdekében, hogy figyelembe vegyék többek között a hosszú távú megtakarításokat, a hosszú távú beruházások maradványértékeit, valamint a diszkontrátákat;

- az energia auditoknak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lenniük, hogy megbízható képet adhassanak az általános energiahatékonyságról, és segítségükkel megbízhatóan meg lehessen határozni a legjelentősebb javítási lehetőségeket.

Továbbá a szabvány melléklete megszabja, hogy az elvégzett energia auditnak meg kell felelnie a MSZ EN 16247-1 szabványnak. 

Cégünk vállalja a fent említett szabványnak és az EU direktíva mellékletében meghatározott előírásoknak ls a jogszabálynak megfelelő energia audit elkészítését, melynek végén egy olyan jelentést adunk át, mely a kötelezettség teljesítésén túl valódi, felhasználható értéket jelent az Ön cége számára. Továbbá, amennyiben ISO50001 Energiairányítási rendszer bevezetése mellett döntenének az auditjelentés felhasználható, nem szükséges ismételni.

Érdeklődjön még ma, hogy időben teljesíteni tudja az elvárt auditot!