Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

A-Á

 

Aggregátor: olyan összetett gép, amelyben belsőégésű motor által hajtott generátor állít elő villamos energiát. A belső égésű motor üzemanyaga általában benzin vagy diesel-olaj, újabban földgáz, biogáz, bioetanol.

 

Akkumulátor: olyan energiatároló berendezés, amely töltéskor a bevezetett villamos energiát vegyi energiává alaktíja át, vegyi energia formájában huzamosabb ideig tárolni tudja, majd kisütéskor villamos energiává alakítja vissza. Az akkumulátor közvetlenül csak egyenfeszültsé tárolására alkalmas.

Legelterjedtebb formája a savas (ólom) gépjármű-akkumulátor. Napjainkban teret nyertek a legújabb fejlesztésű, nagyobb kapacitású, és gyorsabban feltölthető nikkel-kadmium, nikkel-metal hibrid, Lítium- ion, lítium-polimer akkumulátorok.

 

Amper: az áramerősség (I) mértékegysége, névadója a francia fizikus Ampére

 

Áramerősség: az áram mennyiségi jellemzésére használjuk. Definíció szerint áramerősségen az áramvezető keresztmetszetén időegység alatt áthaladó elektromos töltés nagyságát értjük.  Fontos jellemző a vezetékek, villamos berendezések méretezésénél. Jele: I; mértékegysége: A (amper).

 

Áramforrás: helyesebben olyan feszültségforrás, amely a rákapcsolt áramkörben létrehozza a fogyasztó megfelelő működéséhez szükséges áramerősséget. Ilyen a ceruzaelem, az akkumulátor, a generátor és lakásunkban a dugaszoló aljzat is.

 

Áramkör: olyan rendszer, amely feszültségforrásból, vezetékekből és fogyasztókból áll. Zárt elektromos áramkörben az áramforrás pólusai között töltéselmozdulás jön létre. Nyílt áramkörről beszélünk, ha valamilyen módon megszakad a két pólus közötti útvonal, akár valamely vezeték eltávolításával, akár egy kapcsoló nyitásával.

 

Áramszolgáltató: a villamos energia szállítását, elosztását, mérését és értékesítését végző vállalkozás.

 

Áram-védőkapcsoló: (közismert néven Fi-relé) a „táplálás önműködő lekapcsolása” védelmi mód esetén, kiegészítő védelemként (legfeljebb 30 mA névleges kioldó áramig) alkalmazható kapcsoló berendezés. Az áram-védőkapcsoló nem fogadható el a védelem egyedüli módjaként! Túlterhelés vagy rövidzárlat ellen nem védi a berendezéseinket.

 

Ár-apály erőmű: a Földet körülvevő vízburok napi kétszeri szintváltozásából eredő energia kiaknázására létrehozott erőmű. Dagálykor a magasabb szintű víztömeget megfelelő gátrendszerrel tárolják és az apálykor fellépő szintkülönbséget kihasználva a tárolt víztömeget turbinákra vezetve villamos energiát termelnek.

 

Atomerőmű: az atomerőmű az erőműveknek azon típusa, amelyek a maghasadás vagy a magfúzió során keletkezett hőt használjákáramtermelés céljára. Működési egységük az atomreaktor, vagyis a magműveleti zóna; a reaktorok száma, illetve ezek teljesítményeaz atomerőmű fő ismérve. Egy reaktor termelése jellemzően 200 és 5000 MW között mozog.
Hazánk atomerőműve Pakson üzemel, innen származik a Magyarországon megtermelt villamos energia 50% -a.

 

Átvitel: villamos energiának az átviteli hálózaton keresztül történő továbbítása, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenység, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében szükséges.

 

Átviteli hálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket és a határkeresztező vezetékeket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt;

 

 

B

 

Bejelentett menetrend: A mérlegkör-felelős által a rendszerirányítóhoz a bejelentési napon a Szabályzatban megadott határidőig eljuttatott mérlegkör-menetrend.

 

Bejelentési nap: A mérlegkör-menetrend rendszerirányítóhoz történő eljuttatásának és a rendszerirányító általi feldolgozásának a napja, amely mindig munkanap, amely legalább egy nappal megelőzi az üzleti napot, és amely bejelentési napon a menetrend-bejelentésnek a következő munkanapra (és az azt megelőző szabad- és munkaszüneti napokra) vonatkozó menetrend(ek)et kell tartalmaznia.

 

Biomassza: biológiailag lebontható ipari, mezőgazdasági, valamint kommunális hulladékok, maradékanyagok, melyekből a bomlás során biogáz képződik. A keletkező gáz fűtőanyagként, vagy cseppfolyósítva üzemanyagként hasznosítható.

Biogáz: A biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt (anaerob) lebomlása során keletkező gázkeverék, amely mintegy 50-70 % metánt, 30-40% szén-dioxidot, vízgőzt és (kis mennyiségben) kénhidrogént tartalmaz. A biogáz megfelelő tisztítás és előkezelés után felhasználható gépjárművek üzemanyagaként, vagy betáplálható a földgáz hálózatba.

 

C-CS

 

Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa

 

Csatlakozó berendezés: az átviteli vagy elosztó hálózat részét képező vezetékrendszer - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozóberendezés tartozéka.

 

Csúcsterhelés: A csúcsterhelés a legmagasabb terhelésű időszakban keletkezik (pl. délben). Ezek fedezésére – rendszerint csak rövid időszakokra –- költséges csúcserőművek bekapcsolására van szükség.