Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

 

O

 

Olvadóbiztosító: olyan villamos védelmi berendezés, amely üzemzavar vagy túlterhelés esetén végleg lekapcsolja a meg- hibásodott berendezést az elektromos hálózatról. A lekapcsolás a biztosító betétben az áramátvezető szál elolvadásával történik, ezért csak a biztosító betét cseréjével kapcsolható vissza a védett áramkör illetve készülék.

Ohm: az ellenállás mértékegysége (Ω), névadója a német fizikus Georg Simon Ohm (1789-1854)

 

P

 

Profil: statisztikai elemzéssel készült normalizált, 1000 kWh éves fogyasztásra vonatkoztatott éves felhasználói villamosteljesítmény-igény görbe.

 

Profil elszámolású fogyasztó: Profil elszámolású fogyasztó lehet az a feljogosított fogyasztó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik, nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülékkel, továbbá a csatlakozási ponton mért fogyasztása tekintetében a névleges csatlakozási teljesítménye 3x80 Amper vagy annál kisebb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára vételez.

 

R

 

Rendszerhasználati díj: Mint annak tulajdonosa, az Elosztói Engedélyes üzemelteti a hálózatot, és gondoskodik a hibák elhárításáról is. Ezen szolgáltatásáért a fogyasztók teljes körének ún. rendszerhasználati díjat kell fizetnie az Elosztói Engedélyes részére, amely hatósági rendeletben szabályozott és országosan egységes.

 

Rendszerhasználó: aki a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése céljából közvetlenül vagy közvetve csatlakozik.

 

Rendszerirányítás:a villamosenergia-rendszer üzemvitelének, karbantartásának, fejlesztésének - beleértve a hálózatok egységes kezelését - a rendszerszintű szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erőművek működtetésének biztonságát, szabályosságát, minőségét, környezetkímélő voltát szolgáló célirányos tevékenységek összessége. 

 

Rendszerösszekötő vezeték: az átviteli hálózat részét képező határkeresztező vezeték, amely együttműködő villamosenergia-rendszerek hálózatait köti össze.

 

Rendszerszintű szolgáltatás: az átviteli rendszerirányító által a villamosenergia-rendszer mindenkori egyensúlyának és az átvitel megfelelő minőségének fenntartása érdekében biztosított szolgáltatások összessége.

 

Rövidzárlat: eltérő potenciálú vezetők galvanikus kapcsolata, amely meghibásodás vagy külső behatás következményeként alakulhat ki. Rövidzárlat fázis és nulla vezető, illetve fázis és másik fázisvezető között jöhet létre.