Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

F

 

Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja.

Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez.

Felhasználói berendezés: a felhasználó használatában lévő, villamos energiát termelő, átalakító és kapcsoló berendezés, vezetékhálózat és villamos energiát felhasználó berendezés a tartozékaival (készülékeivel) együtt.

Feljogosított fogyasztó: Az a fogyasztó, aki a számára szükséges villamos energiát a közüzemi szerződés felmondásával, nem közüzemi szerződés keretében, hanem versenypiacról szerzi be. 2004. július 1-je óta a háztartásokon kívül minden fogyasztónak lehetősége van feljogosított fogyasztóvá válni.

 

Fény: A fény transzverzális elektromágneses hullám, ami azt jelenti, hogy mind az elektromos, mind a mágneses térerő a fény terjedése mentén térben és időben periodikusan változik. Egészen pontosan a haladás irányára (és ugyanakkor egymásra is) merőleges síkban harmonikus rezgést végeznek. A szemünkkel érzékelhető fény hullámhossza a 400 - 800 nm. tartományba esik.

Fénycső: nemesgázzal (argon) és higannyal töltött zárt üvegcső, két végén elektródákkal (katód). A cső belső felülete fluoreszkáló bevonattal (fénypor) van ellátva. Működése: a katódokból kilépő elektronok ionizálják az argon és higany atomokat, az ütközések ibolyántúli sugárzást keltenek, ami a fénypor bevonatot gerjesztve látható fényt sugároz ki. A gyújtó a kisülési folyamatot indítja, a fénycső begyulladása után a kisülés a két katód között a feszültség lekapcsolásáig önfenntartó. A hagyományos izzókhoz képest jobb a fénykihasználása és a hatásfoka, a felhasznált villamos energia 12%-át hasznosítja fényként. 

Feszültség: Elektromos mezőben két pont között az elektromos feszültség (villamos feszültség) megadja, hogy mennyi munkát végez a mező egységnyi töltésen, míg a töltés az egyik pontból elmozdul a másikba.  Jele: U, mértékegysége: V (volt), névadója Alessandro Volta (1745-1827) olasz kémikus.

Fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása.

Frekvencia: a másodpercenként bekövetkező periódusok száma, jele: f, mértékegysége: Hz (hertz) névadója Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) német fizikus. 1 Hz egy periódust (rezgést) jelent másodpercenként, a hálózati feszültség frekvenciája 50 Hz.
 
 
Fűtőérték: az a hőmennyiség, ami 1 kg tüzelőanyag elégetésével kinyerhető, ha a füstgázzal együtt távozó víz gőz halmazállapotban hagyja el az égető berendezést. Értékét úgy kapjuk meg, ha az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét. Mértékegysége kJ/kg, MJ/kg szilárd anyagoknál.
 
Fűtőkábel: fűtésre, jég és hó olvasztására használható szigetelt villamos vezető (fűtőszál). Alkalmazható padló és falfűtésként, járdák, kocsibejárók, esőcsatornák hó és jégmentesítésére.
 
Fűtőszőnyeg: általánosan 0,5 m széles hordozó felületre teljesítmény/négyzetméter méretezéssel előzetesen terített fűtőkábel. Az egyenletes eloszlás és a hordozó jelentősen megkönnyíti a fűtendő felületnek megfelelő telepítést és üzembe helyezést. A különböző hordozók általános beltéri (vakolat, csempe, járólap alatti), vagy kültéri (aszfalt, beton, viacolor alatti) alkalmazást tesznek lehetővé.
 
G
 
Gazdaságilag indokolt hő- vagy hűtési igény: a hő vagy hűtés iránti igényt meg nem haladó mértékű kereslet, amelyet versenypiaci feltételek mellett, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés hiányában, a kapcsolt energiatermeléstől eltérő egyéb energia-előállító folyamaton keresztül elégítenének ki.

 

 
Generátor: villamos forgógép, amely a mozgási energiát villamos energiává alakítja,mműködése a mozgási indukción alapul. Az állórészben elhelyezett tekercsekben a forgórész mágneses mezeje feszültséget indukál, ha a forgórész forog. A fordulatszámtól függ az indukált feszültség frekvenciája, a magyarországi hálózat frekvenciája 50 Hz, ehhez a generátor forgórészének 3000 ford./perc fordulatszámot kell tartania.
 
 

Geotermikus erőmű: A geotermikus erőmű föld mélyebb rétegeiben található magas hőmérsékletű és nyomású víz energiáját alakítják át villamos energiává.. A nagy nyomás miatt a víz folyékonym halmazállapotban van, ezt a vizet az eredeti nyomás megtartása mellett kinyerik és a turbina előtt nyomáscsökkentést alkalmazva a keletkező gőzzel hajtják meg a turbinákat.

 

Gőz: tulajdonképpen elpárologtatott víz, melynek hőmérséklete atmoszférikus nyomáson 100°C és nagyjából 1600-szor nagyobb a térfogata, mint a víznek. A gőz hőmérséklete lehet sokkal magasabb is, ekkor túlhevített gőzről beszélünk. Túlhevített gőzzel hajtják meg a villamos erőművek turbináit.