Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

 

K

 

Kábel: kettő vagy több szigetelt vezetőérből álló villamos vezetékrendszer, melynek ereit nagy menetemelkedéssel, egymással összesodorják és a megfelelő védelem érdekében köpennyel látják el. A köpeny és az egyéb mechanikai védelmek szerint a kábel lehet: gumikábel, MTK kábel, földkábel, stb. A háztartásokban használt villamos gépek és berendezések energia ellátását is kábelek biztosítják, a kettős szigetelésű készülékek (porszívó, hajszárító) két eres, az érintésvédelemmel rendelkező berendezések (mosógép, vasaló, hűtőgép) három eres kábellel csatlakoznak az elektromos hálózathoz.

 

Kapacitás: a szállító- és elosztóvezeték adott pontjának, valamint a földgáztárolónak időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége.

 

Kapacitáslekötési szerződés: az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti.

 

Kapcsoló: olyan elektromechanikus alkatrész, amely a villamos áramköröket tápláló feszültség be és kikapcsolását végzi. Főbb részei az érintkező felület, a kapcsolást végző mechanika és a készülékház. Az érintkező felület biztosítja az áramerősségnek megfelelő kontaktust, a mechanika feladata a gyors kapcsolási művelet végrehajtása és az érintkező felületeket egymáshoz szorító nyomaték biztosítása, a készülékház a biztonságos működtetésért és az érintésvédelemért felelős.

 

Kapcsolódási pont: a magán- és a közvetlen vezeték azon pontja, amelyet a vezetéket üzemeltető és a vételező közötti szerződésben a felek tulajdoni vagy üzemeltetési határként megjelölnek.

 

Kapcsolt bizonyítvány: olyan forgalomképes okirat, amely igazolja a gazdaságilag indokolt hő- vagy hűtési igény kielégítésére szolgáló, nagy hatékonysággal kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználására előírt minimális kötelezettség teljesítésére vonatkozó támogatási rendszer esetén.

 

Kapcsoltan termelt energia: azonos technológiai folyamatban egyidejűleg termelt mechanikai, hő- és villamos energia.

 

Kiegyenlítő energia: az átviteli rendszerirányító által a pozitív, vagy negatív irányú menetrendi eltérést kiegyenlítő szabályozás során a mérlegkör-felelősökkel elszámolt villamos energia.

 

Kiserőmű: 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű. 50MW teljesítmény 833 ezer db hagyományos 60W-s izzó vagy több mint 16.5 millió darab 3W-s LED-es fényforrás működtetését tudja biztosítani.

 

Kiserőművi összevont engedély: az engedélyköteles kiserőmű létesítésére és villamosenergia-termelésére vonatkozó engedély.

 

Kisfeszültségű hálózat: az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségű hálózat. Magyarországon a kisfeszültségű hálózatok (szabadvezeték, kábel) névleges feszültsége 230/400 V.

 

Kismegszakító: olyan védelmi berendezés, amely zárlat vagy túlterhelés esetén leválasztja védendő berendezést, vezetékszakaszt a hálózatról. Napjaink nélkülözhetetlen készüléke a háztartásokban, irodákban és kisebb üzletekben, üzemekben egyaránt.
 
 

Kompakt fénycső: olyan fényforrás, mely a fénycső működési elvén alapul, de a működéséhez nem szükségesek külső áramköri elemek (fojtótekercs, gyújtó), mert a kompakt fénycső testébe épített elektronikus előtét végzi a működtetést. A kompakt fénycső E14 és E27 foglalatba csavarható fejjel rendelkezik, a hagyományos izzó helyén azonnal üzembe helyezhető. Nagyon jó a fénykihasználása, a felhasznált villamos energia 15-20%-át hasznosítja fényként, átlagos élettartama 6000-8000 óra.

 

Közcélú hálózat: olyan átviteli vagy elosztó hálózat, amely szükséges a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez.

 

Közvetlen vezeték: közcélúnak, magán- és termelői vezetéknek nem minősülő, Magyarország államhatárát nem keresztező vezeték, hálózati elem vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely közcélú hálózatra csatlakozó erőművet köt össze vételezővel.

 

Középfeszültségű hálózat: az 1kV-nál nagyobb és legfeljebb 35kV néveleges feszültségű hálózatok. Ilyenek például a 10kV-s kábelhálózatok és a 20 illetve 35kV-s szabadvezeték hálózatok.

 

KWh: kilowattóra, a villamos-energiafogyasztás mértékegysége, a villamos teljesítmény és az idő szorzata. Például egy 100W-os izzó 1 órás folyamatos üzem alatt 0,1 kWh energiát fogyaszt.

 

 

L

 

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

 

Lámpatest: a fényforrások (izzók, kompaktfénycsövek stb.) mechanikai rögzítésére és villamos bekötésére alkalmazott berendezés. A lámpatest részei a fényforrások foglalatai, az elektromos bekötések vezetékei, a hálózathoz csatlakoztató sorozatkapocs, valamint a kívánt fényhatás elérése érdekében alkalmazott optikai elemek (fényvetők, fényszűrők, burák).

 

LED: fénykibocsátó dióda (Light Emitting Diode). Anyaga és felépítése lehetővé teszi, hogy a villamos energiát nagyon jó hatásfokkal fénnyé alakítsa át. A LED-es fényforrások élettartama 50 000 óra. A legújabb fejlesztések alkalmazásával lehetővé vált, hogy viszonylag kis hőképződés mellett egy 3W-s LED-es fényforrás fénye eléri a hagyományos 60W-os izzó fényerejét.

 

Leágazási pont: az átviteli vagy az elosztó hálózat azon pontja, amelyen keresztül a csatlakozóberendezés részét képező csatlakozó vezeték e hálózathoz kapcsolódik.

 

Lekötött kapacitás: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználó kapacitáslekötési szerződéssel leköt, és amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel - kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel - szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.