Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

D

 

Dinamó: olyan villamos generátor, amelynél a forgórész tekercselésében az indukált feszültséget kommutátor és szénkefék segítségével félfordulatonként egyen irányítják, így a dinamó kivezetésein már egyenfeszültség jelenik meg. Régebbi gyártású személygépkocsikban (Trabant, Wolksvagen-bogár) még dinamó szolgáltatta a villamos energiát az elektromos berendezéseknek és az akkumulátor utántöltéséhez.

 

E

 

Egyenáram: Az elektromos áramot akkor nevezzük egyenáramnak, ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben, de egyazon irányban haladnak. Az időegység alatt átáramló töltésmennyiség az áramerősség.

 

Egyetemes szolgáltatás: a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, amely Magyarország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető.

 

Egyforrású ellátás: Egyforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő vagy közüzemi fogyasztó a villamos energia beszerzésére egyetlen piaci szereplővel köt szerződést.

 

Éjszakai áram: helyesebben különmért, vezérelt tarifa. A szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, főként hőtárolós készülékek (bojler, hőtárolós kályha) villamos energia ellátására. Fontos feltétel, hogy a készülékeket tápláló vezetékek nem lehetnek dugaszolható kivételűek, csak rögzített bekötésűek.

 

Ellátás alapú szerződés: Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési vagy betáplálási igényének biztosítását, meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett.

 

Ellenállás: a vezető anyagok azon tulajdonsága, mellyel gátolni igyekeznek a töltések szabad áramlását. Adott feszültségnél az áramkör ellenállásától függ az áramerősség nagysága. Jele: R, mértékegysége: Ω (ohm) elnevezését a német fizikus Georg Simon Ohm (1789-1854) után kapta.

 

Elosztás: villamos energiának az elosztó hálózatokon történő továbbítása, a felhasználókhoz történő eljuttatása, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenység, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében szükséges.

 

Elosztó hálózat: a villamos energia elosztására és csatlakozási pontra való eljuttatása céljára szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt.

 

Előre fizetős mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé

 

Elsődleges energiaforrás: azon rendelkezésre álló energiaforrások gyűjtőneve, amelyek kémiailag, fizikailag vagy nukleárisan kötött formában, megújuló vagy nem megújuló módon tartalmaznak átalakításra alkalmas energiát, azzal, hogy villamos energia felhasználásával, átalakításával nyert energiát tartalmazó energiaforrás nem tekinthető elsődleges energiaforrásnak.

 

Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak.

 

Elszámolási mérési időintervallum: A hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési időgyakorisága, amelynek értéke 15 perc.

 

Elszámolási pont: az elszámolási mérés, vagy a mérési rendszer alapján létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pont, amelyhez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető.

 

Energia: bármely zárt anyagi rendszer kölcsönható képességét jellemző skalármennyiség, amely a rendszerben lejátszódó tetszőleges állapotváltozásnál időben állandó marad. A munkavégző képesség szerint ez lehet: helyzeti, mozgási, elektromos, mágneses, hő stb. energia. Jele: E, mértékegysége: J (joule), az elnevezést Joule brit fizikus után kapta.

 

Energia átalakítás: Az energiatípusok átalakíthatók más energiatípusokká, például a villanymotor esetében a villamos energia alakul át mozgási energiává, ami a motor tengelyén jelenik meg nyomaték formájában. Az energia átalakulások közben veszteségi energia (hő, fény) is keletkezik. A veszteség mértéke határozza meg az energia-átalakítás hatásfokát.

 

Engedélyes: aki e törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott hatályos engedéllyel rendelkezik.

 

Erőmű: egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító létesítmény, amely elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, engedélyezési szempontból ideértve az energia tározós erőművet is.

 

Erőművi névleges teljesítőképesség: a beépített villamosenergia-termelő egységek generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege.