Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

 

T

 

Teljesítmény: egységnyi idő alatt végzett munka, amely villamos energiánál alapesetben a feszültség és az áramerősség szorzata (figyelmen kívül hagyva a feszültség és az áram fázisszögét). Jele: P; mértékegysége: W (Watt), névadója James Watt (1736-1819) skót mérnök, feltaláló.

 

Teljesítménygörbe: A teljesítménygörbe a beszerzett energiateljesítmény időbeli lefolyását órás, napi, heti, havi, illetve éves időintervallumban ábrázoló görbe. Az erőforrás tervezés alapvető részét képezi, mivel az energiát abban a pillanatban kell termelni, amelyben felhasználják.

 

Termelői engedélyes: aki villamos energia termelői működési engedéllyel vagy kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik.

 

Termelői vezeték: közcélúnak, magán- és közvetlen vezetéknek nem minősülő vezeték, hálózati elem, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az erőmű által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pontjára juttatja el, és erre felhasználó nem csatlakozik vagy vételező nem kapcsolódik.

 

Továbbadás: a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken keresztül történő értékesítése vételezők részére.

 

Töltéshordozó: olyan elektromos töltéssel rendelkező anyagi részecske, melyet az elektromos feszültség rendezett mozgásra kényszerít. A töltéshordozók fémekben a negatív töltésű szabadelektronok, gázokban és elektrolitokban a pozitív vagy negatív ionok.

 

Transzformátor: olyan villamos állógép, amely villamos energiát, villamos energiává alakít át. A primer tekercsre kapcsolt feszültség nagysága az átalakítás után a szekunder tekercsben eltérő nagyságú lesz. A transzformátor indította el az áramszolgáltatás fejlődését, nélküle ugyanis nem lehetne gazdaságosan villamos energiát szállítani nagyobb távolságokra. Az akkori időben világújdonságnak számító találmányt magyar mérnökök (Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, és Zipernovszky Károly) szabadalmaztatták 1885-ben.

 

U-Ü

 

Újranominálás: a gáznapra vonatkozó nominálásnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint történő módosítása.

 

Üzemi hiba: azon nem tervezett üzemi esemény, amely a villamosenergia-termelés, -átvitel vagy -elosztás tervszerű üzemmenetében nem szándékolt változást eredményez.

 

Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza.