Menerko - Optimális energiamenedzsment

2016. december 21-től a jelentős vállalatok energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek. Legyen velünk naprakész az energetikai szakreferens kötelezettségeivel kapcsolatban.

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

Energetikai szakreferens

A Magyar Közlöny 2016. december 5-én kiadott számában jelent meg az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása, melynek egyik leglényegesebb pontja, hogy energetikai szakreferens igénybevételét írja elő számos vállalat számára.

 

Mely vállalatokat érinti az energetikai szakreferens alkalmazási kötelezettség?

A jogszabály úgy szól, igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Vagyis a kötelező energetikai audithoz képest ebben az esetben nem bevételhez és létszám adatokhoz kötik a kötelezettséget, hanem a felhasznált energia mennyiségéhez.

A kötelezettség vonatkozik azokra a KKV vállalatokra is, amelyek több telephellyel rendelkeznek, és az összfogyasztás eléri ezt a jogszabályban rögzített minimumot.

Mikortól köteles a vállalat energetikai szakreferenst alkalmazni?

Törvény szerint ez 2016.12.21-től kötelező, és ennek megtörténtéről a vállalat köteles a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé a megadott formában adatot szolgáltatni. Ennek elmulasztása esetén a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki a vállalatra.

 

Melyek az energetikai szakreferens törvény által előírt feladatai?

A törvényi előírás szerint minimumfeladatai a következők:

- figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,

-  a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja (a rendelet még nem jelent meg),

- részt vesz a gazdálkodó szervezet alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában, 

- gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

- a megbízó vállalat számára havi jelentést készít tevékenységéről, a megbízó vállalat tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

-  összefoglaló éves jelentést készít a megbízó vállalat számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján köteles közzétenni,

- részt vesz a MEKH részére elküldendő éves energetikai adatszolgáltatás elkészítésében (határidő június 30),

- ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

 

Ki lehet energetikai szakreferens?

A törvény kimondja, erre annak a természetes személynek van lehetősége, aki:
- rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel
- végzettségének megszerzését követően rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal
- teljesíti az előírt szakmai vizsgát
- 2017.07.01-től évente minimum egy alkalommal szakmai továbbképzésen vesz részt
- ötévente megújító vizsgát tesz
- büntetlen előéletű.

 

Szakreferensként megbízható az a gazdálkodó szervezet, amely:
- rendelkezik energetikai szakreferens jogosultságú munkavállalóval
- a vonatkozó regisztrációs díjakat megfizette.

Magyar Közlöny 2018. évi 200. számában (kiadva december 15-én) megjelent az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása alapján 2019.07.01-től, csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatalnál regisztrált és jogosultságot kapott természetes személy és gazdálkodó szervezet lehet energetikai szakreferens. A regisztráció 2019 januárjában folyamatosan történik, a hivatalos energetikai szakreferensek listája hamarosan elérhető lesz a Hivatal honlapján. Erről készült részletesebb cikkünket ide kattintva olvashatják.

 

 

Cégünk természetesen rendelkezik a megfelelő jogosultsággokkal, és hosszú évek óta folytat hasonló szolgáltatást ügyfelei részére. Auditáló szervezetként automatikusan megkapjuk a szakreferensi jogosultságot is.

 

 További információért, ajánlatkérésért vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.