Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

Közintézményi energiamegtakarítási intézkedési terv

energiamegtakaritasi tervAz energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény foglalkozik a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületek energiahatékonyságával is.

A 2016. december 6-án megjelent - és 2017.01.01-jével hatályba lépő- rendelet módosítása kimondja, hogy a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének:

- 5 évente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie.
Az intézkedési tervet a készítés évében március 31-ig kell megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére.

- végre kell hajtania az energiamegtakarítási intézkedési tervet.
A teljesítésről évente jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31-ig a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé.

- bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen.

- részt vesz az épület használóinak energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálásban és az ezzel összefüggő tevékenységéről az éves jelentésben beszámol.

- feltölti az épületre vonatkozó energetikai adatokat a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe.

 

A jogszabály az ide kattintva tekinthető meg.

 

A cselekvési tervet első alkalommal 2017. március 31-ig kell elkészíteni és megküldeni Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére. A MEKH honlapján közzétettek egy mintát, amely alapján el kell készíteni ezeknek az épületeknek az energiamegtakarítási intézkedési tervét, azonban nem mindenhol áll rendelkezésre ehhez megfelelő szakember.

 

Cégünk vállalja, hogy segíti a közintézmények vezetőit, hogy megfeleljenek a jogszabályban foglalt kötelezettségeknek.