Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

Közintézményi energiamegtakarítási intézkedési terv

energiamegtakaritasi tervAz energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény foglalkozik a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületek energiahatékonyságával is.

Az energiamegtakarítási intézkedési terv (EMIT) célja az állami tulajdonban lévő épületek fogyasztásának energetikai szempontból történő optimalizációja, illetve használóinak tudatosabbá tétele energiahatékonyság terén.

A 2016. december 6-án megjelent és 2017.01.01-jével hatályba lépő rendelet módosítása kimondja, hogy a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének:

- 5 évente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie. Az intézkedési tervet a készítés évében március 31-ig kell megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére

- végre kell hajtania az energiamegtakarítási intézkedési tervet. A teljesítésről évente jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31-ig a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé

- bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen

- részt vesz az épület használóinak energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálásban és az ezzel összefüggő tevékenységéről az éves jelentésben beszámol

- feltölti az épületre vonatkozó energetikai adatokat a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe

Az EMIT-nek tartalmaznia kell a használatban lévő épület vagy épületek adatait, az azon vagy azokon végrehajtható fejlesztések típusait anyagi ráfordítás szempontjából, a korábbi energiamegtakarítási fejlesztéseket (amennyiben történtek ilyenek), illetve a következő 5 évben tervezett fejlesztéseket.

 

A jogszabály ide kattintva tekinthető meg.

 

Az intézkedési tervet első alkalommal 2017. március 31-ig kell elkészíteni és megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére. Az energiamegtakarítási intézkedési tervet a MEKH honlapján közzétett minta alapján kell kidolgozni. Az energetikai felmérés előtt, bár nem kötelező, de erősen javasolt egy energetikai tanúsítvány elkészítése, így amennyiben tervben van ennek megvalósítása, úgy az EMIT-tel egyidőben történő elkészítése költséghatékony megoldás lehet.

Az energiahatékonysági intézkedési terv benyújtását követően minden évben kötelezően elküldendő egy éves felülvizsgálat a Nemzeti Energetikusi Hálózat felé a tárgyévi energiafelhasználásokról következő év március 31-i határidővel.

 

Cégünk vállalja, hogy segíti a közintézmények vezetőit, hogy megfeleljenek a jogszabályban foglalt kötelezettségeknek.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény foglalkozik a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületek energiahatékonyságával is.