Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

Háztartási méretű kiserőművek létesítése

2008. január 1.-től a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet bevezette a háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban HMKE) fogalmát, s egyszerűsítette azok létesítési, engedélyezési eljárását.

HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amelyre az alábbiak jellemzők:

• közcélú kisfeszültségű hálózathoz (0,4 kV-os), illetve kisfeszültségű magán- vagy összekötő vezeték hálózatra csatlakozik,

• erőművi névleges teljesítőképessége nem haladja meg a felhasználó rendelkezésre álló teljesítményének mértékét,

• maximum 50 kVA erőművi névleges teljesítőképességű.

HMKE közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott területen működési engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes hozzájárulásával lehetséges. Abban az esetben, ha a HMKE a közcélú hálózattal illetve kisfeszültségű magán- vagy összekötő vezeték hálózattal párhuzamosan nem üzemel (szigetüzem), a HMKE létesítését elegendő csak bejelenteni az elosztói engedélyesnek.

 

A háztartási méretű kiserőmű létesítésének lépéseit az alábbi táblázat foglalja össze. Vállaljuk a termelői berendezés létesítésének ügyintézését, közreműködésünkkel az engedélyezések átfutási idők akár a felére is csökkenhetnek. Teljes körű segítséget nyújtunk Ügyfeleink számára az elosztói engedélyes felé benyújtandó dokumentumok kiigazodásában, annak helyes kitöltésében, valamint a szerződések megkötésében, módosításában.

 

tablazat

 

További információért, ajánlatkérésért vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.

 

 

Amennyiben bővebb információt szeretne olvasni a háztartási méretű kiserőművekről, az alábbi oldalon megteheti:

  www.napelem-napkollektor.net