Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
2

Közbeszerzés

Cégünk szakképzett közbeszerzési referensként vállalja a Kbt. 5.§-a szerinti Ajánlatkérő szervezetek közbeszerzési eljárásainak lebonyolítását, illetve szakmai támogatás nyújtását az eljárásban.


Szolgáltatásunk keretében az alábbi részfeladatok teljesítését bízhatja ránk:

Közbeszerzési eljárás előkészítése:

Tevékenységünk során elvégezzük a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntés előkészítési, adatgyűjtési és elemzési feladatokat. A hatályban lévő szerződések felülvizsgálatával javaslatokat teszünk a megtakarítást eredményező módosításokra.A Kbt. alapján meghatározzuk az eljárás fajtáját és típusát, kidolgozzuk az eljárás ütemtervét.

 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

Szolgáltatásunk kiterjed az alábbi feladatok ellátására:
- közreműködés a közbeszerzési feltételrendszer kidolgozásában, amelynek során meghatározzuk az alkalmassági követelményeket, az értékelési szempontokat, a részszempontokat, valamint az alkalmazandó súlyszámokat,
- a műszaki leírás véleményezése, igény esetén kidolgozása (pl. villamos- és földgázbeszerzés),
- az eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentáció összeállítása,
- a kiegészítő kérdések menedzselése,
- tárgyalásos eljárások esetén, a tárgyalásokon történő részvétel és a tárgyalási jegyzőkönyv(ek) elkészítése,
- az ajánlatok minősítése, véleményezése (a bíráló bizottság tagjaként),
- az eljárás során minden, a Kbt. által előírt írásos anyag (felhívások, jegyzőkönyvek, tájékoztatók) elkészítése és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe való feltöltése,
- a kötelező hirdetmények elkészítése és feladása a Közbeszerzési Értesítő szerkesztőségének,
- az eljárás jogszerűségének felügyelete minden, az adott beszerzéssel kapcsolatos eljárási cselekményt illetően,
- a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások (utó)ellenőrzése során az adatszolgáltatások, illetve tájékoztatások elkészítésében való közreműködés,
- közreműködés a szerződéskötés során.