Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Kik számára kötelező az energia audit készítése

A nagyvállalatok számára 2017. június 30. volt a végső határidő az energetikai audit elkészíttetésére. Az elmúlt hónapokban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megkezdte a teljesítések ellenőrzését, így ismét felszínre került az a kérdés, hogy kiknek is kötelező az energia audit elvégeztetése. Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy menet közben maga a jogszabály is változott. Így megpróbáljuk összeszedni a legfontosabb tudnivalókat.

1. A jogszabály első megjelenésekor

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.) 2015. június 7-étől december 25-éig hatályos rendelkezései értelmében:

Az Ehat. tv. alkalmazásában (1. § 26. pont) nagyvállalat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás.

A 2015. június 7-én hatályba lépett szabályozás értelmében nagyvállalatnak minősült a Kkv. tv. 3. § (4) alapján az a vállalkozás is, melyben az állam
vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga 4 / 15 alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. A fenti feltételeknek megfelelő vállalkozás sem minősül azonban nagyvállalatnak abban az esetben, ha megfelel a Kkv. tv. 19. § 1. pontjában szereplő valamely feltételnek (pl. évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatoknak van 25%-ot meghaladó részesedése a vállalkozásban).

 

2. Az Ehat. tv. 2015. december 26-ától hatályos rendelkezései értelmében

„Nagyvállalat: a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás."

„Kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) 3. § (4) bekezdésének kivételével a Kkv. tv. alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás."

 

3. Az Ehat. tv. 2017. július 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében:

„Nagyvállalat: a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás;"

A fentiek alapján 2017. július 1-től hatályos módosítás alapján a nagyvállalati minőséget a partnervállalkozások figyelmen kívül hagyásával és azon vállalkozások figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, amelyek természetes személyen keresztül állnak egymással kapcsolódó vállalkozási
kapcsolatban.

 kkv-nagyvallalat

 

(forrás: http://enhat.mekh.hu)

Almérés – a várható jogszabály előkészítése

okos meres 2A nagyvállalatokat érintő kötelező energetikai auditok beadási határidejének közeledtével a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) máris azon gondolkodik, mivel lehetne a következő ciklusban esedékes auditokat még pontosabbá és az Ügyfelek számára még hasznosabbá tenni.


Az egyik elgondolás, hogy a jövőben jogszabályban rögzítik az almérők kiépítésének kötelezettségét. Ezt a témát járta körben a MEKH által június 26-ra szervezett workshopja, mely a regisztrált energetikai auditorok részvételével került megszervezésre.
A workshopot megelőzően az auditorokat egy kérdőív kitöltésére kérték fel, melyben az energetikai auditok elvégzése során tapasztalt energiafogyasztási mérésekről, azok hiányosságival kapcsolatos tapasztalataikról, a mérésekkel kapcsolatos elvárásaikról kérdezték.

Bővebben...

Nagyvállalati adatszolgáltatás

nagyvállalati adatszolgaltatas energetikai szakreferensA Magyar Közlöny 2017. évi 24. számában megjelent a 2/2017. MEKH rendelet, mely pontosítja, hogy a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás mit is takar pontosan.

Az eddig is biztos volt, hogy a korábban megjelent jogszabályok (az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet) többféle szakreferensi jelentést ír elő:

A szakreferensnek a Megbízó részére két különböző jelentést kell készítenie:

- havi jelentés és
- a havi jelentéseket összefoglaló, minden év május 15-ig elkészítendő éves jelentés.

Ezeknek a jelentéseknek az elkészítéséhez nincs formanyomtatvány, tartalmi követelményeit a jogszabály rögzíti, illetve a  Megbízó által elvárt tartalommal kell rendelkeznie.

Bővebben...

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

enhat tv modosítas2016 év végén komoly módosításokon esett át mind az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, mind annak végrehajtási rendelet.

( A 2015. évi LVII. törvényt az energiahatékonyságról módosította a 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról,

míg a 122/2015. (V.26) Korm. rendeletet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról módosította a 393/2016 (XII.5) Korm. rendelet az energiahatékonyságól, valamint a megújuló energaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról)

A módosítások számos területet érintettek:

- A Nemzeti Energetikusi hálózat létrejöttét

- Energetikai szakreferensek alkalmazásának előírását

- A közintézmények energiahatékonyságának fokozását

- Társasági adókedvezmény igénybevételi lehetőségét energiahatékonysági beruházások után.

A módosítások nagy része azonnal hatályba lépett a rendelet decemberi megjelenésekor, azonban néhány paragrafus hatályát 2017. július 1-jére tolták ki. Most ezeket szeretnénk átnézni:

Bővebben...

Megváltozott az energia audit adatszolgáltatási formanyomtatványa

adatszolgaltatas energetikai auditJúnius elején a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal új formanyomtatványt tett közzé a nagyvállalatokat érintő energetikai auditok adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez.

Az új MEKH_ENHAT_AUDIT elnevezésű adatlap a korábbi „Energetikai auditról történő adatszolgáltatás"nyomtatvány (MEKH_AUDIT) helyébe lép.

Bővebben...

Kötelező energetikai audit jogszabály változások

 

audit workshopCégünk december 2-án részt vett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által szervezett, az energetikai auditáló szervezetek számára szóló workshopon. A rendezvény célja az volt, hogy együtt áttekintsük az elmúlt másfél év tapasztalatait és az energetikai auditokkal kapcsolatos szabályozást, a várható módosításokat.

Bővebben...