Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Nagyvállalati energetikai audit 2019

Az energiahatékonyságról 2015. évi LVII. törvény vezette be, hogy a hazai nagyvállalatoknak négyévente energetikai auditot kell végeztetniük. Első alkalommal 2015 december 5-ig kellett az auditoknak elkészülniük, azonban a törvény többszöri módosítását követően a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatala 2017. június 30-ig nem szabott ki bírságot a kötelezettséget nem teljesítő nagyvállalatokra.


Azonban a következő energetikai audit elkészítésének határideje 2019. december 5. Ez a határidő független attól, hogy az első audit végül mikor készült el. Így előfordulhat, hogy egy vállalat az első kötelezettségét csak 2017-ben teljesítette, de most ismét szükséges az energia audit elvégzése.

 

Kik számára kötelező 2019-ben az energetikai auditálás?

Az energetikai auditálásra nagyvállalatok kötelezettek. Az Ehat. tv. 2017. július 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében:
„Nagyvállalat: a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás;"
A fentiek alapján 2017. július 1-től hatályos módosítás alapján a nagyvállalati minőséget a partnervállalkozások figyelmen kívül hagyásával és azon vállalkozások figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, amelyek természetes személyen keresztül állnak egymással kapcsolódó vállalkozási kapcsolatban.

Ez a változás azonban még nem érintette a 2015. december 5-én fennálló kötelezettség megállapítását, de 2019-ben érdemes felülvizsgálni ezek alapján a nagyvállalati státuszt.

(Az elmúlt 4 évben több alkalommal módosultak az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény nagyvállalati meghatározásra vonatkozó rendelkezései, erről részletesebben a KIK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ AZ ENERGIA AUDIT KÉSZÍTÉSE? cikkünkben olvashatnak)

 

Kik mentesülhetnek az energetikai audit kötelezettség alól 2019-ben?

- Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt.


- A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t, nem kell kötelező energetikai auditálást lefolytatnia.


- Szintén mentesülnek a kötelezettség alól azok a nagyvállalatok, akik 2015. december 5-ét követően lettek nagyvállalatok. Esetükben az első audit időpontja + 4 év az irányadó.


Amennyiben Önök még nem tettek eleget a Nagyvállalati Energetikai Audit kötelezettségnek vagy az újra esedékessé válik Önöknek 2019. évben, ajánljuk figyelmébe a Menerko Kft energetikai audit szolgáltatását. Az audit általános tudnivalóit az alábbi oldalon foglaltuk össze: https://www.menerko.hu/szolgaltatasok/2012-27-eu-iranyelv-szerinti-energia-tanusitas