Menerko - Optimális energiamenedzsment

Nagyvállalati energia audit. De ki számít nagyvállalatnak a jelenlegi jogszabályok szerint?

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Kik számára kötelező az energia audit készítése

A nagyvállalatok számára 2017. június 30. volt a végső határidő az energetikai audit elkészíttetésére. Az elmúlt hónapokban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megkezdte a teljesítések ellenőrzését, így ismét felszínre került az a kérdés, hogy kiknek is kötelező az energia audit elvégeztetése. Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy menet közben maga a jogszabály is változott. Így megpróbáljuk összeszedni a legfontosabb tudnivalókat.

1. A jogszabály első megjelenésekor

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.) 2015. június 7-étől december 25-éig hatályos rendelkezései értelmében:

Az Ehat. tv. alkalmazásában (1. § 26. pont) nagyvállalat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás.

A 2015. június 7-én hatályba lépett szabályozás értelmében nagyvállalatnak minősült a Kkv. tv. 3. § (4) alapján az a vállalkozás is, melyben az állam
vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga 4 / 15 alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. A fenti feltételeknek megfelelő vállalkozás sem minősül azonban nagyvállalatnak abban az esetben, ha megfelel a Kkv. tv. 19. § 1. pontjában szereplő valamely feltételnek (pl. évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatoknak van 25%-ot meghaladó részesedése a vállalkozásban).

 

2. Az Ehat. tv. 2015. december 26-ától hatályos rendelkezései értelmében

„Nagyvállalat: a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás."

„Kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) 3. § (4) bekezdésének kivételével a Kkv. tv. alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás."

 

3. Az Ehat. tv. 2017. július 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében:

„Nagyvállalat: a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás;"

A fentiek alapján 2017. július 1-től hatályos módosítás alapján a nagyvállalati minőséget a partnervállalkozások figyelmen kívül hagyásával és azon vállalkozások figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, amelyek természetes személyen keresztül állnak egymással kapcsolódó vállalkozási
kapcsolatban.

 kkv-nagyvallalat

 

(forrás: http://enhat.mekh.hu)