Menerko - Optimális energiamenedzsment

2016. december 21-től a jelentős vállalatok energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek. Legyen velünk naprakész az energetikai szakreferens kötelezettségeivel kapcsolatban.

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

Energetikai szakreferens

A Magyar Közlöny 2016. december 5-én kiadott számában jelent meg a az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása, melynek egyik leglényegesebb pontja, hogy energetikai szakreferens igénybevételét írja elő számos vállalat számára.

 

Mely vállalatokat érinti az energetikai szakreferens alkalmazási kötelezettség?

A jogszabály úgy szól, hogy energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Vagyis a kötelező energetikai audithoz képest ebben az esetben nem bevételhez és létszám adatokhoz kötik a kötelezettséget, hanem a felhasznált energia mennyiségéhez.

A kötelezettség vonatkozik azokra a KKV vállalatokra is, amelyek több telephellyel rendelkeznek, és az összfogyasztás eléri ezt a jogszabályban rögzített minimumot.

Mikortól köteles a vállalat energetikai szakreferenst alkalmazni?

2016.12.21-tól kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni, és ennek megtörténtéről a vállalat köteles a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal felé a megadott formában adatot szolgáltatni. Ennek elmulasztása esetén a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki a vállalatra.

 

Melyek az energetikai szakreferens törvény által előírt feladatai?

A törvényi előírás szerint ezek az energetikai szakreferens minimum feladatai:

- figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,

-  a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja ( a rendelet még nem jelent meg),

- részt vesz a gazdálkodó szervezet alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában, 

- gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

- a megbízó vállalat számára havi jelentést készít tevékenységéről, a megbízó vállalat tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

-  összefoglaló éves jelentést készít a megbízó vállalat számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján köteles közzétenni,

- részt vesz a MEKH részére elküldendő éves energetikai adatszolgáltatás elkészítésében (határidő június 30),

- ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

 

Ki lehet energetikai szakreferens?

Energetikai szakreferens lehet az a természetes személy, aki:
- rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel
- végzettségének megszerzését követően rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal
- teljesíti az előírt szakmai vizsgát
- 2017.07.01-től évente minimum egy alkalommal szakmai továbbképzésen vesz részt
- öt évente megújító vizsgát tesz
- büntetlen előéletű.

 

Energetikai szakreferensként megbízható az a gazdálkodó szervezet, amely:
- rendelkezik energetikai szakreferens jogosultságú munkavállalóval
- a vonatkozó regisztrációs díjakat megfizette.

Magyar Közlöny 2018. évi 200. számában (kiadva december 15-én) megjelent az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása alapján 2019.07.01-től, csak a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási hivatalnál regisztrált és jogosultásgot kapott természetes személy és gazdálkodó szervezet lehet energetikai szakreferens.
A regisztráció 2019. januárjában folyamatosan történik, a hivatalos energetikai szakreferensek listája hamarosan elérhető lesz a Hivatal honlapján. Erről készült részletesebb cikkünket ide kattintva olvashatják.

 

 

Cégünk természetesen rendelkezik a megfelelő jogosultsággokkal, és hosszú évek óta folytat hasonló szolgáltatást ügyfelei részére. Auditáló szervezetként a automatikusan megkapjuk a szakreferensi jogosultságot is.

 

 További információért, ajánlatkérésért vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.