Menerko - Optimális energiamenedzsment

A nagyvállalatok december 31-ig nyújthatják be büntetés nélkül energia auditjukat. Ne késlekedjen, kérjen még ma ajánlatot

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Kötelező energia audit nagyvállalatoknak: közeleg a végső határidő

határidoA nagyvállalatok számára előírt kötelező energia audit bemutatására a végső időpont: 2016.12.31. Ezt követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megkezdi ellenőrzését, és a kötelezettség teljesítését elmulasztó vállalatokra komoly bírságot szabhat ki.

A bírság kiszabásának megállapításáról és mértékéről a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról c. jogszabály így rendelkezik:

"25. § (1) A Hivatal az ellenőrzést követően legfeljebb tízmillió forint bírsággal sújtja azt a nagyvállalatot, amely

a) a kötelező energetikai auditálást a Hivatal felhívását követő 90 napon belül sem teljesíti, vagy

b) a kötelező energetikai auditálás ellenőrzése során az együttműködési kötelezettségét – az audit Hivatal felé történő megküldési kötelezettséget is beleértve – nem teljesíti

(2) A Hivatal a bírság összegének megállapítása során figyelembe veszi a nagyvállalat ellenőrzést megelőző évi, összevont (konszolidált) beszámolója szerinti, ennek hiányában a nagyvállalat nyilvántartása szerinti nettó árbevételét vagy mérlegfőösszegét, továbbá a mulasztás időtartamát.

(3) A bírság ismételten is kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege tizenötmillió forint lehet."

 

Kerülje el Ön is a nem csekély összegű mulasztási bírságot! Keressen minket az ismert elérhetőségeken a szabványnak megfelelő energia audit elkészítéséért!

 

Hiába a szűk időkeret, garantáljuk, hogy az általunk elvégzett energia auditnak nem csak a törvényi megfelelés a célja, hanem egy olyan komplex felülvizsgálat, mely magában foglalja az épületgépészeti, világítástechnikai, sűrített levegőhálózati rendszerek teljeskörű felmérését, továbbá munkánk kiterjed a megújuló energia vállalatra szabott alkalmazási lehetőségeire is. Célunk egy olyan szakmai anyag átadása, mely valós segítséget jelent a műszaki kollágák számára.