Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Nagyvállalati adatszolgáltatás

nagyvállalati adatszolgaltatas energetikai szakreferensA Magyar Közlöny 2017. évi 24. számában megjelent a 2/2017. MEKH rendelet, mely pontosítja, hogy a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás mit is takar pontosan.

Az eddig is biztos volt, hogy a korábban megjelent jogszabályok (az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet) többféle szakreferensi jelentést ír elő:

A szakreferensnek a Megbízó részére két különböző jelentést kell készítenie:

- havi jelentés és
- a havi jelentéseket összefoglaló, minden év május 15-ig elkészítendő éves jelentés.

Ezeknek a jelentéseknek az elkészítéséhez nincs formanyomtatvány, tartalmi követelményeit a jogszabály rögzíti, illetve a  Megbízó által elvárt tartalommal kell rendelkeznie.

Azonban eddig csak utalás volt rá, hogy a szakreferensnek közre kell működnie a 2015. évi LVII. törvény 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében. Azonban a jogszabály további olvasása sem segített pontosítani, hogy mégis milyen adatokra lesz szükség az adatszolgáltatás során, hiszen az említett 22/C pontban is csak annyit fogalmaztak meg:

22/C. § (1) A nagyvállalat és - ha az energetikai szakreferenst igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet nem minősül nagyvállalatnak - az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesít a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és formáját, valamint teljesítésének határidejét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.

A most megjelenő MEKH rendelet ezt a bizonytalanságot szüntette meg. Pontosan meghatározza, hogy az adatszolgáltatásnak ezekre a területekre kell kiterjednie:

a) az adatszolgáltató energiafelhasználása tekintetében:
aa) az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves (mért és számolt) energiafelhasználás mennyiségét energiahordozónként a mért mértékegységekben, illetve a teljes felhasználást MWh/év mértékegységben is megadva;
ab) részterületenként az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves üvegházhatású gázkibocsátást CO2 kilotonna/év mértékegységben megadva;
ac) részterületenként a vállalkozás működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költségét értékben – ezer Ft/év mértékegységben megadva;

b) az adatszolgáltató által elért energiamegtakarítás mértékére vonatkozóan:
ba) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel érintett műszaki rendszer megnevezését és az intézkedés műszaki tartalmát (például világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés);
bb) azon tény feltüntetését, hogy a nagyvállalati energetikai auditálásra kötelezett adatszolgáltató esetében a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés szerepelt vagy nem szerepelt az energetikai audit javaslatai között;
bc) azon tény feltüntetését, hogy a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés bármely támogatás (ideértve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét is) igénybevételével vagy anélkül valósult meg és a támogatás megjelölését;
bd) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés részterület szerinti azonosítását (épület, folyamat, szállítás);
be) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés költségét ezer Ft-ban megadva;
bf) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elérni tervezett energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben és összesítve az intézkedésekkel elérni tervezett teljes energia megtakarítást MWh/év mértékegységben megadva;
bg) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel ténylegesen elért energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben intézkedésenként és összesítve az intézkedésekkel elért teljes energiamegtakarítást MWh/év mértékegységben megadva;
bh) a bg) pont szerinti összesített energiamegtakarításon belül azon energiamegtakarítás mértékét MWh/év mértékegységben megadva, amely energiamegtakarítás támogatás igénybevételével végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel valósult meg;
bi) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiaköltség megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;
bj) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért nem energiaköltség típusú megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;
bk) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés várható megtérülési idejét években megadva;
bl) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés során létrejövő, illetve átalakított műszaki rendszer tervezett műszaki élettartamát;
bm) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósulásának, üzembe helyezésének dátumát;

c) az adatszolgáltató által végzett szemléletformálási tevékenységgel összefüggésben:
ca) a szemléletformálási tevékenység jellegét, leírását;
cb) helyszínét;
cc) a tevékenység ismétlődésének gyakoriságát, a program élettartamát és
cd) az aktív és passzív módon elért résztvevők számát.

 

Az adatszolgáltatás módja: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével.

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén az adatszolgáltatását a szakreferensnek kell benyújtania a gazdálkodó szervezet nevében.