Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

 

 V

 

Váltakozó áram: a hálózati feszültség hatására keletkező olyan áram, amelynek periódikusan váltakozó az iránya és az erőssége. A villamos hálózati frekvencia hazánkban: 50 Hz.

 

Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás.

 

Vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás: olyan villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, amelynek irányítására közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak, és ahol a villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja az átviteli rendszerirányítási vagy elosztási tevékenységek mellett egyidejűleg a termelési vagy kereskedelmi tevékenységek közül legalább az egyiket végzi, vagy ezek egyikére vonatkozó engedéllyel rendelkezik. A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részének minősül az említett villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja felett közvetlen irányítást gyakorló személy vagy személyek.

 

Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia (gázenergia)-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.

 

Végső menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgázellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő biztosít azon egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére, akiket földgázkereskedőjük valamilyen okból nem képes ellátni.

 

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás: a felhasználók részére propán-, butángázok és ezek elegyeiből álló gázok csővezetéken keresztül történő elosztása és értékesítése.

 

W

 

Watt: a teljesítmény (P) mértékegysége, névadója James Watt (1736-1819) skót fizikus, matematikus.

 

Villamosenergia-ipari vállalkozás: a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytat.

 

Villamosenergia-kereskedelem: az a tevékenység, amely a villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlásából és értékesítéséből áll.

 

Villamosenergia-rendszer: az átviteli rendszerirányító által - törvényben meghatározott körben az elosztó közreműködésével - a villamosenergia-ellátási szabályzatokban rögzített elvek szerint irányított erőművek és hálózatok összessége.

 

Vízerőmű: a víz mechanikai energiáját villamos energiává átalakító műszaki létesítmény. A hasznosítható energia növelése érdekében a vizet duzzasztják és mozgási energiáját felhasználva turbinára vezetik, amely a villamos energiát termelő generátort hajtja. Hazánk földrajzi viszonyai mellett nagyjából 1000 MW villamos energia termelésére elegendő a vízenergia. Ebből jelenleg 50 MW a tényleges termelés.

 

Villamos fűtés: a villamos energiát hőenergiává alakító fűtési megoldás. Előnye, hogy közel 100%-os hatásfokkal alakítja át a villamos energiát hőenergiává. Hőtárolós kályhával, vezérelt tarifát alkalmazva olcsóbb és alacsonyabb üzemeltetési költségű fűtési rendszert tudunk kiépíteni, mint földgázzal.

 

Vízerőmű: a víz mechanikai energiáját villamos energiává átalakító műszaki létesítmény. A hasznosítható energia növelése érdekében a vizet duzzasztják és mozgási energiáját felhasználva turbinára vezetik, amely a villamos energiát termelő generátort hajtja. Hazánk földrajzi viszonyai mellett nagyjából 1000 MW villamos energia termelésére elegendő a vízenergia. Ebből jelenleg 50 MW a tényleges termelés.

 

Volt: az elektromos feszültség (U) mértékegysége V (volt), névadója Alessandro Volta (1745-1827 olasz kémikus, fizikus.

 

W

 

Watt: a teljesítmény (P) mértékegysége, névadója James Watt (1736-1819) skót fizikus, matematikus.

 

 

Felhasznált források:

  • 2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról
  • 2008. évi XL. Törvény a gázellátásról
  • Wikipedia