Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4
Letölthető dokumentumok
Overview Search Downloads Up
Category: Energetikai törvények
Files:
2021. évi CXXXVI. törvény az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról

Download
Download

A jogszabály az alábbi energetikai törvényeket módosítja:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4.A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

5. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása 54. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

8. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

9. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

10. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

12. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

13. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

14. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

15. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása
Created
Size
Downloads
2022-01-07
521.23 KB
3
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 17/2021. (XII. 16.) MEKH rendelete a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az...

Download
Download

az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és az egyes adatszolgáltatási, műszaki és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról szóló 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelet módosításáról
Created
Size
Downloads
2022-01-03
223.82 KB
5
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2021. (XII. 8.) MEKH rendelete a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló ...

Download
Download

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosításáról
Created
Size
Downloads
2021-12-10
161.87 KB
30
1. melléklet a 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelethez

Download
Download

Az egyes energiahatékonysági intézkedésekből vagy beruházásokból származó energiamegtakarítás mértékét meghatározó jegyzék
Created
Size
Downloads
2021-09-21
1.27 MB
36
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelete az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Download
Download

... szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos
adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
Created
Size
Downloads
2021-09-21
157.72 KB
33
A Kormány 1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozata a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia elfogadásáról

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-09-20
175.05 KB
22
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2021. (III. 31.) ITM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Download
Download

A törvény az alábbiakat tartalmazza:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

  1. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
  1. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
  1. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
  1. A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításaCreated
Size
Downloads
2021-04-09
267.52 KB
43
A Kormány 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Download
Download

A rendelet az alábbiakat módosítja:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

3.A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása
Created
Size
Downloads
2021-01-17
735.81 KB
63
2020. évi CLX. törvény egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról

Download
Download

A 2020. évi CLX. törvény az alábbi törvényeket módosítja:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása
Created
Size
Downloads
2020-12-30
382.32 KB
95
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2020. (XI. 4.) MEKH rendelete a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és...

Download
Download

..

egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
Created
Size
Downloads
2020-11-12
229.01 KB
54