Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4
Letölthető dokumentumok
Overview Search Downloads Up
Category: Energetikai törvények
Files:
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2021. (III. 31.) ITM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Download
Download

A törvény az alábbiakat tartalmazza:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

  1. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
  1. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
  1. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
  1. A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításaCreated
Size
Downloads
2021-04-09
267.52 KB
7
A Kormány 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Download
Download

A rendelet az alábbiakat módosítja:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

3.A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása
Created
Size
Downloads
2021-01-17
735.81 KB
21
2020. évi CLX. törvény egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról

Download
Download

A 2020. évi CLX. törvény az alábbi törvényeket módosítja:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása
Created
Size
Downloads
2020-12-30
382.32 KB
55
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2020. (XI. 4.) MEKH rendelete a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és...

Download
Download

..

egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
Created
Size
Downloads
2020-11-12
229.01 KB
25
A Kormány 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról

Download
Download

A hogszabály az alábbi rendeleteket módosítja:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2.A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása
Created
Size
Downloads
2020-09-02
306.9 KB
42
2019. évi CI. törvény egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-01-07
437 KB
68
A Kormány 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelete az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Download
Download

 A törvénymódosítás az alábbiakat érinti:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

5.Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

10.A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása
Created
Size
Downloads
2019-05-03
955.75 KB
135
2018. évi XCIX. törvény az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról

Download
Download

A törvénymódosítás az alábbiakat érinti:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

4. A földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

5. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

8.A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

9. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

10.A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

11.Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása
Created
Size
Downloads
2019-01-14
898.68 KB
185