Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Megjelentek a rendeletek a rezsicsökkentési rendszer átalakításáról

energiarak.jpgMúlt héten energia-veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, ennek részeként bejelentették, hogy fogyasztási korlátot vezetnek be a csökkentett árú energiára. Most megjelent 3 rendelet, amelyek megteremtik ehhez a jogszabályi környezetet:

(A rendeletek letölthetőek honlapunkról).

 

Az új szabályrendszerben foglaltak augusztus 1-jével hatályba lépnek, és első alkalommal 2022. december 30-ig kell felülvizsgálnia a Kormánynak a rendelkezéseket.. Ezt követően negyedévente meg kell ismételnie a felülvizsgálatot, vagyis előreláthatólag az árakat negyedévente alakítani fogják az aktuális piaci helyzetnek megfelelően. 

Villamos energia fogyasztással kapcsolatos rendelkezések:

- A rendelet nem vonatkozik a B GEO árszabásra, ami a hőszivattyúk kedvező áramtarifa melletti működtetéséhez szükséges, valamint a H tarifára sem a fűtési idény időszakában. (A H-tarifa csak fűtési szezonban vehető igénybe. Célja, hogy a hőszivattyúk, a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszerek esetén, a hőellátást biztosító berendezések működését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. szivattyúk, kompresszorok, automatikák, stb.) áramfogyasztását egy kedvezőbb árú tarifa felhasználásával lehessen biztosítani).

- A rendelet megerősíti a korábban beharangozottakat: 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig jogosult a fogyasztó a kedvezményes egyetemes szolgáltatói árra, a limit feletti fogyasztásra szabadpiaci árat kell megfizetni.

- A rendelet hangsúlyozza, hogy a lakossági piaci ár nem minősül hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben határozza meg az egyetemes szolgáltató által megadott energiabeszerzési költségeket is tartalmazó adatok alapján. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A lakossági piaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. Ezzel a rendelkezéssel előkészítik a fentebb is kiemelt tényt: a most megállapított piaci ár változhat a piaci helyzettől függően.

- A háztartási méretű kiserőművekkel, napelemekkel rendelkező felhasználók számára is hoztak intézkedést:

- "Ha az elszámolási időszak során a vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, akkor a betáplált villamos energia a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, a részére – mint lakossági fogyasztó részére – értékesített villamos energia a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron kerül elszámolásra, az alkalmazott árszabás egységárára figyelemmel."

- "A háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni az időközi elszámolás alapján fennállt, az elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha az időközi elszámolás és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás."

- A meghatározott piaci ár:

a) A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,
b) B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh

A megadott ár tartalmazza a rendszerhasználati díjakat és a 27%-os ÁFÁ-t is.

Földgáz fogyasztással kapcsolatos rendelkezések:

- A földgáz fogyasztás esetében szintén a korábban kommunikált fogyasztási limit került rögzítésre, azaz 1729 m3 /év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig lehet a kedvezményes egyetemes szolgáltatási áron vételezni. Itt azonban egyéb kritérium is rögzítésre kerül:

  • - <20 m3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek" vásárlói köre az I. árkategóriában meghatározott áron vételezhetnek,
  • - az előző pontba nem tartozó lakossági fogyasztok a II. árkategóriában meghatározott áron vételezhetnek.

 

- A villamosenergiához hasonlóan itt is hangsúlyozásra kerül, hogy az ár nem hatósági ár, negyedévente felülvizsgálatra kerül. Az első felülvizsgálat időpontja ezúttal is 2022.december 31.

- A lakossági fogyasztónak minősülő társasházakra és lakásszövetkezetekre is vonatkozik a jogszabály. Esetükben a kedvezményesen igénybevehető földgáz mennyiségi limitet úgy kell kiszámolni, hogy az éves rezsicsökkentési limitet (évi 1729 köbméter) fel kell szorozni az épületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával. Ráadásul az elszámolás nem automatikus, a társasházaknak az egyetemes szolgáltató felé nyilatkozniuk kell a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról.

 - A meghatározott piaci ár:

a) 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ,
b) b) 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ

A megadott ár tartalmazza a rendszerhasználati díjakat és a 27%-os ÁFÁ-t is.

 

Mindkét energianemre vonatkozóan a kedvezményes mennyiségek 2022. augusztus 1-jétől vehetőek igénybe. Az elszámolással kapcsolatban a rendelet az alábbiakat írja elő:

„A lakossági fogyasztó az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a  felhasználó számára kiállított számlában a  kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázása, valamint az  azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az  egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározást kell alkalmazni."

Fontos intézkedés, hogy a rendelet kimondja, hogy bérbeadás esetén a bérbeadó csak azon a lakossági áron számolhatja el az átlagfogyasztás feletti részre az árat, mint ahogy maga az egyetemes szolgáltató jogosult kiszámlázni.

 

Természetesen még számos nyitott kérdés maradt, amelyekre a most megjelent rendeletek nem adnak teljeskörű választ. Amennyiben újabb rendeletek, itézkedések jelennek meg, cikkünket frissíteni fogjuk.