Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Villamos energia piaci beszámoló - 2022.06.

energiapiaci beszamolo 2022062022. 06. 09-én a CORE régió országai között elindult az áramlás alapú kapacitásszámítási módszertan alkalmazása. Magyarország piacösszekapcsolásba bevont határain az átlagos árkülönbségek csökkentek, illetve az átlagos magyar ár vált alacsonyabbá, kivéve Romániával szemben. A teljes árkiegyenlítődés ritkábbá vált, viszont a kiugró árkülönbségek is visszaszorultak. Ugyanakkor az esetek 19%-ában megjelentek az árkülönbséggel ellentétes irányú áramlások is.

 

Az öt legnagyobb piac aggregált fogyasztása 1,8%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. A korábbiakkal ellentétben most a francia fogyasztás stagnált, míg a többi csökkent, legnagyobb mértékben a német. A csökkenést részben az okozta, hogy a pünkösdi ünnepek előző évben májusra estek.

Az árak az európai másnapi piacon továbbra is kétszer akkorák, mint tavaly. A legmagasabb ár továbbra is Olaszországban volt. A balkáni-régió árai most alacsonyabbak voltak, mint a francia ár. A magas francia árszínvonal az alacsony francia termelésnek köszönhető.  A francia atomerőművi termelés csökkenése továbbra is meghatározza a nyugat-európai villamosenergia-kínálat alakulását: a francia termelés több mint 19%-kal csökkent, ezen belül a nukleáris termelés 27%-kal volt alacsonyabb. Ez a csökkenés olyan nagyságú, hogy az ország továbbra is nettó importőr. Különösen megugrott az import a spanyol irányból, ahol állami támogatást vezettek be a gáztüzelésű termelőknek. A kieső nukleáris forrásokat fosszilis erőművek pótolták, a szénerőművi és gázerőművi egyaránt 19%-kal emelkedett az előző év hasonló hónapjához viszonyítva. Rendkívül alacsony volt a vízierőművi termelés is: 30,8%-kal kisebb, mint tavaly ilyenkor. A fosszilis termelés súlya összességében 35,5% volt, míg a megújulóké 34,5%-ot tett ki.

A hazai júniusi bruttó fogyasztás 3,5%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest, és maximális rendszerterhelés a 2021. júniusi szinten alakult. A hőmérséklet csak a hónap utolsó napjaiban ugrott meg, amely azokban a napokban mintegy 5%-kal megemelte a fogyasztást. Júniusban további 6%-kal csökkent a rendelkezésre álló termelőkapacitások nagysága. A Dunamenti G3 karbantartása elhúzódott a hónap végéig, a Paksi Atomerőmű pedig csak június 18-tól állt teljes kapacitással rendelkezésre.  A szűkös kapacitások ellenére a hazai átlagos órás termelés 1,5%-kal volt magasabb, mint májusban. Az alacsonyabb hatékonyságú CCGT erőművek termelése 27%-kal emelkedett, elsősorban a csepeli és debreceni erőmű kihasználtsága volt magasabb. 

A másnapi árak tekintetében piacok alacsony német szélerőművi termelés mellett, jellemzően együtt mozogtak a hónap elején. Ez alól kivételt jelentett a hónap első hétvégéje, ahol a hétfői munkaszüneti nap mellett megemelkedett a német szélerőművi termelés is. Az orosz gázszállítások csökkentésének hatására megemelkedő gázárak minden piacon együtt jártak az villamosenergia-árak emelékedésével, amit régiós szinten csak a román piacon tudott némileg csökkenteni a magasabb szélerőművi termelés.  A hazai DAM árakat is alapvetően meghatározta a gázárak rendkívüli emelkedése. A hónap közepéig 150-250 €/MWh-ás sávban tartózkodó ár intenzív növekedésnek indult és a hónap utolsó napjaiban már 350 €/MWh szint körül ingadozott.

masnapi zsinorarak 202206

 

1. ábra: MÁSNAPI ZSINÓRTERMÉK ÁRÁNAK ALAKULÁSA A KORÁBBI ÉVEKHEZ KÉPEST MAGYARORSZÁGON

A jövő évi tényezőárak közül a földgáz és a szén ára emelkedett leginkább. A földgáz árát meredeken megemelte az Északi-Áralmat 1 hónap közepén bejelentett kapacitáscsökkentése. A növekvő szénerőművi termelésre vonatkozó várakozások a szén árát is megemelték. Az éves földgáztermék ára 32%-kal, míg a széné 14%-kal nőtt. Az olaj ára a recessziós félelmek hatására némileg csökkent (3-4%-kal), míg a várt magasabb szénerőművi kereslet hatására a CO2 -kvóta ára 4,5%-kal emelkedett.

Kovetkezo evi termek arat befolyasolo tenyezok 202206

 

2. ábra: A KÖVETKEZŐ ÉVI ÉVES TERMÉK ÁRÁT BEFOLYÁSOLÓ FUNDAMENTÁLIS TÉNYEZŐK ALAKULÁSA

A német éves villamosenergia-termék ára a szén és földgáz áremelkedési ütemlének átlagával, 22%-kal emelkedett júniusban.  A magyar éves termék ára 25%-kal emelkedett a hónap során, jún. 30-án az elszámolóár 311€/MWh-volt. A spread nagysága is ugrásszerűen megnőtt, de ez kapcsolódik az árak növekedéséhez: százalékos arányban a hónap második felében 5% körüli volt a spread, annak ellenére, hogy annak nagysága 11,5 €-ról 16,25€-ra nőtt.

Kovetkezo evi termek ara 202206

 

3. ábra:A KÖVETKEZŐ ÉVI ÉVES TERMÉK ÁRÁNAK ALAKULÁSA AZ EGYES KERESKEDÉSI HELYEKEN

(forrás:mekh.hu)