Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Földgáz piaci beszámoló - 2022.11

gas 202211November hónapban a 2023. január havi termékárak a TTF esetében 123,42 €/MWh-ról 146,4 €/MWh-ra, a JKM esetében 94,68 €/MWh-ról 109,63 €/MWhra nőttek. A TTF árak továbbra is alacsonyabbak, mint az októberi árcsökkenést megelőző időszak 200 €/MWh-t meghaladó árszintje. Az európai gázfogyasztás-csökkenés lehetővé tette a tárolók vártnál gyorsabb feltöltését. A telítődött tárolói szint és enyhe időjárás a kereslet csökkenéséhez vezetett, mely az európai határidős árakban is tükröződött.

 

A hónap második felétől a kereslet erősödése tükröződik az árak alakulásában. Az ázsiai földgáz kereslet továbbra sem kapott erőre, így a szabad nemzetközi LNG forrásokért nem folyt kiélezett árverseny.
2022. novemberben a spot árszintek 68-100 €/MWh-val nőttek a megelőző hónap záró áraihoz képest, habár a következő havi árak alatt maradtak a hónap során. A hónap közepéig az árak kialakulásában a magas tárolói szintek, az enyhe időjárás és a kapacitás szűkületek miatt kialakult rövid távú kínálati többlet játszott szerepet, alacsonyan tartva az árat, majd a fűtési kereslet felfutásával az árak ismét növekedni kezdtek. A decemberi termék árának havi trendje növekvő, a piac a fűtési kereslet felfutásakor már forrásszűkösségre számít. 

foldgaz forward arak 202211

 

1. ábra:  A FORWARD ÁRAK ALAKULÁSA A VILÁG FŐ PIACAIN

 

foldgaz spot arak 202211

 

2. ábra: SPOT GÁZÁRAK ALAKULÁSA A CEEGEX-EN ÉS A MEGHATÁROZÓ EURÓPAI PIACOKON

Novemberben az éves termékárak 10-12%-kal nőttek, az erősödés a hónap utolsó hetében történt, a fűtési kereslet emelkedésével. A 2023. évi termék ára a TTF-en 129,60 €/MWh-ról 12%-os növekedéssel 144,58 €/MWh értéken zárta a hónapot, míg a 2024. éves termék ára 102,50 €/MWh-ról 3%-ot emelkedve 105,32 €/MWh szinten zárt. A 2025. éves termék esetében 4%-os csökkenés történt, 70,65 €/MWh értéken zárta a hónapot.

 

foldgaz_eves_termek_ara_202211.png

 

 

3. ábra: AZ ÉVES TERMÉK ÁRA A KÜLÖNBÖZŐ NYUGAT-EURÓPAI PIACOKON

A 2023. éves földgáztermék árát befolyásoló tényezőárak közül novemberben a szén euróban mért ára 211 €/t-ról a hónap végére 265 €-ra nőtt. A szén-dioxid-kvóta ára 6%-os emelkedéssel zárta a hónapot, 88,17 €/t szinten. A Brent olaj 12%-os csökkenéssel zárta a hónapot, tavasz óta nem látott szintre került, ára 93,36 €/hordóról 82,47 €/hordóra mérséklődött.

 

 

foldgaz fundamentálistenyezok 202211

 

4. ábra: A 2023. ÉVES TERMÉK ÁRÁT BEFOLYÁSOLÓ FUNDAMENTÁLIS TÉNYEZŐK ALAKULÁSA

Európai keresleti és kínálati viszonyok

Novemberben a források volumene (328 TWh) az előző évinél 14%-kal alacsonyabban alakult, az előző hónaphoz képest a napi átlag 8%-kal nőtt. Az orosz forrás novemberben éves alapon 80%-kal csökkent, a megelőző hónaphoz képest 3%-kal nőtt. Az éves alapon kiesett orosz forrást az LNG 47%-os növekedése nem tudta kompenzálni a norvég import 7%-os, az afrikai szállítás 6%-os csökkenése, valamint a TAP 13%-os növekedése mellett.
Az orosz források napi átlagos volumene éves alapon jelentősen csökkent (-80%), azonban havi alapon nőtt. A Török Áramlaton a szállítás éves alapon 7%- kal, havi alapon 14%-kal nőtt, több forrás érkezett ezen a vonalon, mint Ukrajnán keresztül. Utóbbi irányból az átlagos import Októberhez képest 13%-kal, éves alapon 72%-kal csökkent. A balti szállítás éves összehasonlításban 89%-kal csökkent. A Norvégiát Dánián keresztül Lengyelországgal összekötő Balti vezeték építése november 30-án fejeződött be, 10 mrd3/év kapacitással. Szállítás a tárgyhónapban csak Dánia és Lengyelország között volt. 

Hazai felhasználás és ellátás

November hónapban a hazai felhasználás (9,7 TWh) az előző évihez képest 26%-kal csökkent. A hőmérséklet korrigált fogyasztás 22%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, az enyhébb hőmérsékletből adódóan. Az energiamegtakarítás nagyságrendje a fűtési felhasználás erősödésével, magasabb fogyasztási szinten is az előző havi aránynak megfelelő. A csúcsnapi felhasználás 438 GWh-t tett ki, amely 2014 óta a legkisebb érték.
A fogyasztás szerkezetéről részletes adat október hónapról érhető el. Az egyetemes szolgáltatás lakossági szegmensének fogyasztása év/év alapon 49%-kal csökkent az enyhe időjárás következtében, a marginális nem lakossági rész 51%-kal csökkent. Az erőművi felhasználás 16%-kal csökkent az előző évhez képest.

Az ipari felhasználást reprezentáló egyéb kategória fogyasztása 46%-kal csökkent, vagyis a magas földgázárhoz való keresleti alkalmazkodás az egyetemes szolgáltatás mellett ebben a szektorban érhető tetten. A novemberi kereslet komponensei közül csak az erőművi áramtermelésről áll rendelkezésre adat, amely 25%-kal csökkent az előző évi szinthez képest.
Az ellátásban a nettó import volumene 6 TWh volt. Ez jelentős (+37%) növekedés tavaly novemberhez képest, amikor nem érkezett Magyarországra hosszútávú szerződés keretében gáz, de a hónapra egyébként jellemző szinttől jelentősen elmarad. A hazai termelés 6%-kal nőtt. A keresletcsökkenés és az enyhe időjárás hatására 2,5 TWh földgáz kitárolása történt meg, ami jóval alacsonyabb a szokásos értéknél.

 

Tárolás

A fűtési időszak kezdetével novemberben 2,5 TWh nettó kitárolására került sor, így a tárolók 56 TWh készlettel zárták a hónapot, a töltöttségi szint 85,6%-on állt. A nettó kitárolás mennyisége csak 62%-a volt a megelőző év átlagos értékének, amikor átmenetileg nem érkezett hosszútávú szerződéses forrás. Az uniós földgáztárolók töltöttségi szintje a hónap végén a 2019-es csúcsérték alá csökkent. Uniós szinten novemberben mindössze negyede volt a kitárolt földgáz mennyisége a megelőző 5 év átlagos értékének. A régió tárolóiban novemberben Ukrajna kivételével mindenütt magasabb volt a havi záró készletszint, mint a megelőző év azonos időszakában. Mivel a régiós országokban fogyasztásarányosan sokkal több tároló áll rendelkezésre, mint az EU-27 átlaga, a régió országaiban a tárolóknak az összes tárolói kapacitásokhoz viszonyított töltöttségi szintje nem érte el az uniós átlagot, ugyanakkor a magyar, az osztrák és szlovák töltöttségi szint jelentősen meghaladta a Unió által elvárt 35%-os fogyasztásarányos tárolói szintet.

 

(forrás:mekh.hu)