Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

Villamosenergia és földgáz tőzsdei árak elemzése - 2023.december

 

I. Villamosenergia tőzsdei árak alakulása

I.1. Másnapi villamosenergia-zsinórtermék ára Magyarországon, Ausztriában és Németországban

A vizsgált régiók decemberi villamosenergia-áraiban nagyon erős ingadozás, de csökkenő tendencia figyelhető meg. A decemberi záró tőzsdei árak tekintetében minden vizsgált régióban jelentős csökkenés volt tapasztalható az előző hónap záróáraihoz képest.
A tárgyhónap átlagos árainak a tekintetében a legalacsonyabb -68,52 EUR/MWh – a német villamosenergia-piacon volt elérhető, míg a legmagasabb -81,72 EUR/MWh - a magyar HUPX tőzsdén.
A 2022. decemberi HUPX zsinórtermék havi átlagára 261,15 EUR/MWh volt, míg 2023. decemberében 81,82 EUR/MWh. Látható, hogy az előző év azonos időszakához képest ~68%-kal csökkent a HUPX zsinórtermék ára.

 

Másnapi villamosenergia-zsinórtermék 202412

1. ábra Másnapi villamosenergia-zsinórtermékek árának alakulása a tárgyhóban

 

I.2. A következő évi éves villamosenergia-termék árának alakulása az egyes kereskedési helyeken

A következő évi éves zsinór termék árának esetében folyamatos csökkenés volt megfigyelhető a tárgyhónap első időszakában, majd a hónap utolsó harmadában növekedés volt tapasztalható. A magyar HUDEX tőzsdén a tárgyhónapban a legalacsonyabb ár 95,97 EUR/MWh, míg a legmagasabb 114,45 EUR/MWh volt.

 

HUDEX villamosenergia BL-2024 202312

2. ábra Következő éves zsinór termék árak a HUDEX-en.

Az osztrák villamosenergia-tőzsde esetében a legalacsonyabb ár 91,48 EUR/MWh, míg a legmagasabb 110,35 EUR/MWh volt.

A német villamosenergia-tőzsde esetében a legalacsonyabb ár 86,62 EUR/MWh, míg a legmagasabb 104,4 EUR/MWh volt.

 

II. Földgáz tőzsdei árak alakulása

II.1 Spot gázárak alakulása a CEEGEX-en és a meghatározó európai piacokon

A novemberi záróárhoz képest december hónap során a spot árak folyamatos csökkenést mutattak. Látható, hogy a legalacsonyabb átlagár a magyar CEEGEX esetében (34,29 EUR/MWh), míg a legmagasabb az osztrák VTP tőzsdén (35,06 EUR/MWh) volt elérhető.
A 2022. decemberi CEEGEX referencia árak havi átlagára 108,81 EUR/MWh volt, míg 2023. decemberében 34,29 EUR/MWh, vagyis az előző év azonos időszakához képest ~68%-kal csökkent a CEEGEX referencia árak havi átlaga.

 

Spot földgáz árak 202312

3. ábra Spot gázárak alakulása a tárgyhóban

 

II.2. A következő évi éves földgáz-termék árának alakulása az egyes kereskedési helyeken

A következő évi éves földgáz-termék árának esetében folyamatos csökkenés volt megfigyelhető a tárgyhónapban.

A magyar HUDEX esetében a legalacsonyabb ár 34,78 EUR/MWh, míg a legmagasabb 44,11 EUR/MWh volt.

 

HUDEX földgáz 2024  202312

4. ábra Következő éves földgáz termék árak a magyar HUDEX esetében.

 

Az osztrák VTP esetében a legalacsonyabb ár 35,132 EUR/MWh, míg a legmagasabb 44,608 EUR/MWh volt. A holland TTF esetében a legalacsonyabb ár 34,097 EUR/MWh, míg a legmagasabb 43,888 EUR/MWh volt.

 

III. Tényezőárak alakulása

III.1 A tényezőárak alakulása a tárgyhóban

A tényezőárak közül a szén esetében 10%-kal csökkent, míg a szén-dioxid kvóta ár esetében 1%-kal növekedett a decemberi záróár a megelőző havi záróárhoz képest. A szén Euróban mért ára 117,4 €/t-ról a hónap végére 106,15 €/t-ra csökkent, a kvótaár pedig 72,86 €/t-ról 73,4 €/t értékre növekedett. A Brent olaj árának esetében csökkenő tendencia volt megfigyelhető, ugyanis 4%-os csökkenés történt.

Tényező árak 202312

5. ábra Tényezőárak alakulása a tárgyhóban