Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
2

ISO 50001:2019 Energiagazdálkodási irányítási rendszer

Hosszas előkészítési munkák után 2018.08.21-én megjelent az ISO 50001:2018 szabvány, amely mely leváltja az MSZ EN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011) szabványt.

Fő változások az előző kiadáshoz képest:

- ISO irányítási rendszerszabványokra vonatkozó követelményeinek beépítése, ideértve azok szerkezetét, azonos alapszövegét, a közös szakkifejezéseket és meghatározásokat, a többi irányítási rendszerszabvánnyal való nagyfokú összhang megteremtése céljából;

- jobb beilleszthetőség a stratégiai irányítási folyamatokba;

- a dokumentum szerkezeti és nyelvi pontosítása;

- a felső vezetőség szerepének nagyobb hangsúlyozása;

- a szakkifejezések és meghatározásaik tartalmi összefüggés szerinti rendezése a 3. fejezetben és egyes meghatározások korszerűsítése;

- kiegészítés új fogalommeghatározásokkal, például az energiagazdálkodási teljesítményjavulással;

- az energiafajták kizárhatóságának egyértelművé tétele;

- az „energiagazdálkodási átvizsgálás" pontosított értelmezése;az energiagazdálkodási teljesítménymutató (EgTM) és az ehhez kapcsolódó energiagazdálkodási alapállapot (EgA) normalizálására vonatkozó fogalom bevezetése;az energiagazdálkodási adatgyűjtési tervre és a kapcsolódó követelményekre (korábban energiamérési terv) vonatkozó részletes követelmények bevezetése;

- az energiagazdálkodási teljesítményre vonatkozó mutatókkal (EgTM-ek) és az energiagazdálkodási alapállapotokkal (EgA-k) kapcsolatos szöveg érthetőbbé tétele ezeknek a fogalmaknak a jobb megértése céljából.

Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF - International Accreditation Forum) az IAF Resolution 2017-14 határozatában, az ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabványról, az ISO 50001:2018 szabványra történő átállásról rögzítette, hogy az áttérési időszak a nemzetközi szabvány megjelenésétől számított 3 év.

A 2018. augusztus 21-e után kiadott ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti okiratok lejárata 2021. augusztus 20. Három évvel az ISO 50001:2018 közzétételét követően, a ISO 50001:2011/MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.

A változásokkal részletesebben foglalkozunk az alábbi linkről letölthető cikkben.