Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére (KEHOP-5.2.11)

A pályázat célja:

-A pályázat célja, hogy hazánk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot.

A pályázat további, kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, épülethez kapcsolódó környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus rendszerek elterjedését, így támogatni a központi költségvetési szervek meglévő fosszilis alapú villamosenergiafelhasználásának megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges kiváltását.

 

Várható keretösszeg:

- 10 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35-100 db

 

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő állami támogatás

 

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be

Központi költségvetési szervek:
a) 311 - Központi költségvetési irányító szerv
b) 312 - Központi költségvetési szerv

 

Pályázható támogatás maximális mértéke:

- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 250
millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

Szakmai célt szolgáló tevékenységek
I. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

Támogatható beruházási elemek:
Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergiafogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.
Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig)

II. 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

Támogatható beruházási elemek:
Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergiafogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.
Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az AC oldali hálózati csatlakozásához szükséges eszközig)

Tevékenységek kombinálása:
Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet támogatási igényt benyújtani, de összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható!

 

Pályázat benyújtási határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 10. hó 17. naptól 2018. év 10. hó 16. napig van lehetőség.

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.