Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

KEHOP-5.2.10. - Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

A pályázat célja:

- A pályázat célja, hogy hazánk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot.

A pályázat további, kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, épülethez kapcsolódó környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus rendszerek elterjedését, így támogatni a központi költségvetési szervek meglévő fosszilis alapú villamosenergiafelhasználásának megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges kiváltását.

 

Várható keretösszeg:

- 12 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:200 db

 

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő állami támogatás

 

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be

KSH szerinti gazdálkodási forma kód3 alapján: 312 – központi költségvetési szervek
a) közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvőbeteg ellátó költségvetési szervek
b) belügyi szervek
c) alap és középfokú állami oktatási intézmények

 

Pályázható támogatás maximális mértéke:

- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

Támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 Projekt-előkészítés
 Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.
II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
III. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából
o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

Önállóan támogatható tevékenységek

Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Projekt-előkészítés
 Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
III. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából
o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

 

Pályázat benyújtási határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 08 hó 01 naptól 2018. év 07 hó 31. napig van lehetőség.

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.