Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A pályázat célja:

- A pályázat stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez.

Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

 

Várható keretösszeg:

- 27 050 millió Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:126-253 db.

 

Támogatás formája:

- vissza nem térítendő támogatás

 

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be

Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)
- Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- kizárólag a 3.1.1/g. tevékenység vonatkozásában konzorciumvezetői státusszal
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
- Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).

 

Pályázható támogatás maximális mértéke:

-Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:


- Önkormányzati tulajdonú épületek5 energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által

- Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

- Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése

- Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából

- Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése

- Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése

- Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.