Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

KEHOP-5.1.2-17 - Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével

A pályázat célja:

- A felhívás célja, az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell érje a bruttó végső energiafogyasztáson belül.

A felhívás célkitűzése, hogy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így a hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelést szolgáló technológiák kialakítását. A támogatott fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

 

Várható keretösszeg:

- 10,8 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-7 db

 

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő állami támogatás

 

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be

VÁLLALKOZÁS (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások
141 Európai részvénytársaság

 

Pályázható támogatás maximális mértéke:

- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1000 millió Ft maximum 3000 millió Ft.

A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a, a maximális mértéke a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 74.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az összes elszámolható költség 45 %-a.

 

Támogatható tevékenységek:

- Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú villamosenergia termelő rendszer kialakítása

- Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú kapcsolt hő és villamosenergia termelő rendszer kialakítása

 

Pályázat benyújtási határideje:

AJelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017 év 04 hó 17 naptól 2019 év 04 hó 17 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. év 04. hó 26. nap
- 2017. év 05. hó 08. nap
- 2019. év 04. hó 17. nap

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.

Energetikai szakreferens