Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

KEHOP-5.1.3-17 - Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése a KEOP-7.9.0 konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rendszerek telepítésével

A pályázat célja:

- A felhívás célja, az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell érje a bruttó végső energiafogyasztáson belül.

A felhívás célkitűzése, hogy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így a hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelést szolgáló technológiák kialakítását. A támogatott fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

 

Várható keretösszeg:

- 6,77 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-14 db

 

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő állami támogatás

 

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be

VÁLLALKOZÁS (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
114 Részvénytársaság

Pályázható támogatás maximális mértéke:

- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft maximum 3500 millió Ft.

A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a, a maximális mértéke a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 74.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az összes elszámolható költség 45 %-a.

 

Támogatható tevékenységek:

Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú villamosenergia, kapcsolt hő és villamosenergia termelés és a megtermelt hő és villamos energia értékesítése

Biogáz-termelés és felhasználás (Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra történő hasznosítási rendszer kialakítása.

Napenergia alapú villamosenergia termelés (Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött fotovoltaikus rendszerek kialakítása)

 

Pályázat benyújtási határideje:

Támogatási kérelmek benyújtása ismeretlen. Első értékelési szakasz: ismeretlen

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A tervezet pályázatról bővebben itt tájékozodhat.

Energetikai szakreferens